تاسیسات

روش کار برج خنک کننده

در این فیلم شما با روش کار برج خنک کننده آشنا می شوید و همچنین مفاهیم پایه آب جبررانی حباب تر و دیگر قسمتهای برج خنک کننده نشان داده شده است و همچنین روش استفاده و دلایل استفاده از مواد رسوب زدای آب برج خنک کننده PSF تشریح شده است. همچنین برای مشاهده توضیحات در مورد مواد رسوبزدای PSF می توانید به قسمت محصولات مراجعه کنید.
برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.