در این فیلم روش کار آنلودرهای فشاری یا همان آنلودرهای دستی را بررسی می کنیم. این آنلودرها دارای قابلیت تنظیم می باشند و به کاربر این امکان را می دهند که بتوان در فشارهای مختلف تنظیمات را برای کاربری و فشار مورد نظر انجام داد.
آنلودرهای فشاری یکی از روشهای منحصر به فردی هستند که تنها چند شرکت سازنده کمپرسور از قبیل کریر و ترین چنین قابلیتی را ابداع کرده اند. ایراد این روش وجود تکنسین وارد به کار و توانایی نیرو در تنظیمات درست می باشد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزرتعمیر کمپرسور کریر کارلایلتعمیر کمپرسور کوپلند