تاسیسات

روش نصب و لوله کشی پمپ

روش نصب و لوله کشی پمپ

روش نصب و ساخت بستر برای پمپ و لوله کشی مکش و دهش پمپ و کوپل کردن پمپ و دلیل استفاده از تجهیزاتی از قبیل تبدیل خارج از مرکز در مکش پمپ-ساخت کلکتور- ساخت هدر- طول لوله مکش – شیرهای سوزنی و…


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.