چیلر تراکمی

روش لوله کشی کمپرسور اسکرو

روش لوله کشی کمپرسور اسکرو

روش لوله کشی کمپرسور اسکرو

در این متن نکات کلیدی برای لوله کشی قابل اعتماد کمپرسور اسکرو را شرح می دهیم.

لازم به ذکر است این متن در مورد کمپرسورهای تک اسکرو است و در صورت تمایل در مورد اطلاعات سیستم های چند کمپرسوره موازی اسکرو و یا طراحی چیلرهای تراکمی، سردخانه و سیستم های برودتی می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

کمپرسورهای اسکرو دارای تناژ نسبتا بالا، غیر حساس به ضربه مایع و کمپرس کردن یکنواخت هستند. هرچند در این کمپرسورها نیز نبایستی در زمان خاموشی گاز با روغن مخلوط شود که باعث ضربات هیدرولیکی در زمان استارت و در موارد حادتر باعث آسیب به بلبرینگ ها می شود.

محل جداکننده روغن، خط دیسچارج و خطوط تزریق مایع

جداکننده روغن زیر سطح کمپرسور اسکرو

ایمن ترین چیدمان: جداکننده روغن را زیر سطح کمپرسور نصب کنید. این امر باعث درین روغن از خط دیسچارج کمپرسور به اویل سپراتور در زمان خاموشی می شود.

برای کمپرسورهای اسکرو تکی بایستی یک خط بای پاس از ورودی جداکننده روغن به قسمت ساکشن کمپرسور نصب شود.

تنها از زانوهای طول بلند برای خط روغن استفاده کنید و پیچ و خم بایستی حداقل باشد.

قطر لوله از شیر برقی روغن تا نقطه تزریق بایستی همانند دیاگرام باشد و تا آنجایی که امکانپذیر است، کوتاه باشد.

سطح روغن در جداکننده روغن زیر نقطه تزریق به کمپرسور

کارکرد قابل اطمینان کمپرسور از روش لوله کشی کمپرسور اسکرو که در شکل نشان داده شده است بدست می آید. سطح روغن در جداکننده پایینتر از نقطه تزریق در کمپرسور است بنابراین از flooding در زمان مساوی شدن فشار جلوگیری می شود. در این مورد ضروری است که خط دیسچارج ابتدا روبه پایین حرکت کند بنابراین روغن و یا مبرد نمی تواند در محفظه کمپرس کردن گاز کمپرسور انباشته شود.

سطح روغن در جداکننده روغن بالای نقطه تزریق در کمپرسور

این روش لوله کشی کمپرسور اسکرو بایستی تنها در موارد استثنایی انتخاب شود و تنها در نصب کمپرسورهای تکی مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم برای اطمینان، بالابردن تزریق روغن به سطح بالای سایدگلس روغن است. هرچند لوله دیسچارج بایستی در ابتدا به سمت پایین حرکت کند.

نکات ویژه برای موازی کردن کمپرسورها

هدر دیسچارج

لوله های تغذیه به هدر:

در سیستم های موازی ضروری است که خط دیسچارج به سمت هدر شیب داشته باشد.

هدر دیسچارج:

بایستی به صورت لوله افقی  با یک خروجی باشد و لوله کشی به سمت اویل سپراتور بایستی به صورت شکل صورت گیرد. اگر ورودی گاز دیسچارج به جداکننده روغن بالای سطح خط هدر باشد، لوله کشی بایستی مطابق شکل انجام شود.

هدر خط دیسچارج بایستی به صورت افقی با خروجی در یک سمت باشد. اگر گاز ورودی به جداکننده روغن، بالاتر از خط هدر باشد، طرح لوله کشی بایستی همانند قبل که توضیح داده شد و شکل انجام شود.

لوله اصلی روغن کمپرسور اسکرو

قطر لوله کشی روغن را در طول مسیر تغییر ندهید(در شکل می توانید ببینید). اتصال به هر کمپرسور بایستی در کوتاه ترین مسیر ممکنه انجام شود.

به جای استفاده از فیلترهای روغن جداگانه، می توان از یک فیلتر با سایز مناسب استفاده کرد.

برای راحتی نگهداری، پیشنهاد می شود از یک شیر قطع کن در مسیر به سمت کمپرسور استفاده شود.(برای جلوگیری از افت فشار، شیر توپی پیشنهاد می شود)

لوله کشی خنک کننده های روغن کمپرسور اسکرو

خنک کننده روغن آب خنک

اتصال خنک کننده روغن به سیستم همانند شکل زیر انجام می شود، هرچند در صورت امکان خنک کننده روغن زیر سطح نقطه تزریق کمپرسور یا خط بالا برنده روغن نصب شود.

خنک کننده روغن هواخنک

به دلیل ارتفاع این نوع از خنک کننده روغن بایستی به صورتی نصب شود که خروجی روغن(بالا) پایین سایدگلس و جداکننده روغن باشد و همچنین زیر نقطه تزریق کمپرسور باشد.

اگر خروجی روغن در خنک کننده روغن در حالت بالاتری قرار داشته باشد، روغن به درون جداکننده روغن در زمان خاموشی درین می کند. بنابراین ممکن است جداکننده روغن بیش از اندازه پر شود. در زمان استارت کمپرسور، این امر می تواند باعث انتقال روغن زیادی شود.

تفاوت سطح کم را می توان براساس ساختار سیستم اغماض کرد. سطح روغن در جداکننده روغن بایستی کاهش یابد و اتصال بای پس در خط روغن برای حمل سریع روغن به کمپرسور در زمان راه اندازی بایستی تعبیه شود.

خط ساکشن کمپرسور اسکرو

براساس طرح لوله کشی، ممکن است پس زدن روغن در خط ساکشن در حین خاموشی اتفاق بیفتد و کمپرسور ار روغن پر شود.

یک لوله کشی نامناسب ساکشن به صورت هدر در حالت 2 یا چند کمپرسور موازی می تواند چنین تاثیری را از خود نشان دهد. در این مورد می تواند باعث اشباع  شدن یک کمپرسور از روغن گردد. این اتفاق باعث بوجود آمدن آسیب در کمپرسور می شود. به این دلیل پیشنهاد می شود خط ساکشن از پایین به کمپرسور آورده شود.

لوله کشی خط ساکشن برای کمپرسور اسکرو تکی

در تصویر زیر روش لوله کشی مناسب برای خط ساکشن نشان داده شده است.

لوله کشی خط ساکشن برای کمپرسورهای موازی

همانطور که قبلا ذکر شد، لوله کشی اشتباه در سیستم 2 یا چند کمپرسوره موازی می تواند تاثیرات بدی به جای بگذارد. لوله کشی ساکشن زیر سطح کمپرسورها باعث حداکثر ایمنی ممکن می شود.

هدر ساکشن زیر سطح کمپرسورهای اسکرو

در این روش لوله کشی، مایع مبرد اجازه عبور به داخل کمپرسور را نمی یابد.(برای مثال در دیفراست گاز داغ یا سیستم هایی با خاموشی طولانی مدت)

هدر ساکشن بایستی توانایی جداکنندگی مایع مبرد را داشته باشد. در این مورد، ورودی شعاعی با صفحه بفل و لوله خروجی فلاش به روش شکل زیر لوله کشی شود.

ترتیب خروجی فلاش به صورت عمودی و لوله ساکشن بالا نیز امکانپذیر است. فاصله لوله های ورودی به هر کمپرسور نبایستی متفاوت باشد. این روش برای استفاده در کشتی ها مناسب است.

A خروجی گاز فلاش با جداکننده روغن برگشتی

B لوله های فارسی شده

C لوله کشی موازی(محدود به سیستم های تراکمی دو کمپرسوره است.)

D لوله خروجی پهلویی- لوله خروجی زیری ممنوع می باشد.

هدر ساکشن بالای سطح کمپرسور

این ترتیب لوله کشی بایستی تنها در صورتی انتخاب شود که شرایط فضایی اجازه لوله کشی به روش قبلی را ندهد.

فیلترتمیز کننده خط ساکشن

کمپرسورهای اسکرو با دقت بالایی ساخته می شوند و دارای روتورهای اسکرو دقیق با بلبرینگ های بسیار باکیفیت می باشند.

برای کارکرد با اطمینان و طولانی مدت کمپرسورهای اسکرو بایستی در مقابل کثیفی(ذرات فلزی،آشغال، زنگ و ته نشین شدن فسفات) محافظت شوند. در حین پروسه تولید چیلر تراکمی، سردخانه و یا هر سیستم تراکمی با وجود دقت، امکان باقی مانده مقداری آلودگی در سیستم وجود دارد. برای رفع این مشکل نصب یک فیلتر با سایز شبکه حداکثر 25 میکرومتر توصیه می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

مطالب مرتبط