چیلر تراکمی و کمپرسور

روش انتخاب و انواع فیلتر درایر قسمت دوم

روش انتخاب انواع فیلتر درایر

روش انتخاب و انواع فیلتر درایر

نوع جاذب به کار رفته در انواع فیلتر درایر برای کاربرد آن بسیار مهم است. پروسه فیزیکی جذب آلودگی ها در سطح مواد جاذب فیلتر درایر اتفاق می افتد. پس هرچه سطح افزایش پیدا کند، جذب حداکثری نیز اتفاق می افتد.

توجه کنید گفتم سطح زیاد نه حجم زیاد. تصور کنید مواد درایر دارای محیط کمی باشند، اگر شما بتوانید محیط دقیقی را برای این مواد داشته باشید، نتیجه آن افزایش سطح هر دانه و افزایش سطح کلی جذب است. متاسفانه دانه های خیلی ریز باعث افت فشار زیاد می شوند بنابراین نبایستی اندازه دانه ها خیلی کوچک باشد.

حال در مورد مواد فیلتر درایر صحبت کنیم، آلومینای فعال ماده ای است ارزان و جاذبی قوی است و دارای سطح مقطع 300 متر مربع به ازای هر گرم از این ماده است که مقدار بسیار زیادی است.

این سطح را با دانه بندی ملکولی مقایسه کنید که دارای 900 متر مربع سطح مقطع به ازای هر گرم از این ماده است. این سطح مقطع نشان دهنده این است که چرا این ماده که از جنس زیولیت است تا اینقدر محبوب است و توجه داشته باشید دانسیته آلومینای فعال و molecular sieve با هم دیگر تفاوت ندارد.

انواع فیلتر درایر

در فیلتر درایرهای تولید شده توسط سازندگان مختلف دانه بندی ملکولی 2.8 برابر بیشتر از آلومینای فعال استفاده می شود بنابراین 9 اینچ مربع از فیلتر درایر molecular sieve برابر 25 اینچ مربع از فیلتر درایر آلومینای فعال است بنابراین در هنگام خرید بایستی به نوع خرید و مشخصات فیلتر درایر و نوع و میزان جذب رطوبت دقت کنید.

بنابراین درایرهایی که در بازار فروخته می شوند مخلوط چند نوع ماده هستند و درایرهایی که بر روی آنها میزان 100% دانه بندی ملکولی نوشته نمی شود برای جذب ذرات ارگانیک، پارافین، اسیدها و آب مناسب هستند همچنین توجه کنید انواع مختلفی از دانه بندی های ملکولی موجود است و مثل 3A , 4A , 5A که A معرف کلمه انگسترون است.

فیلتر درایرها را با قدرت جذب رطوبت و اسید آنها مقایسه کنید نه براساس اندازه و سازنده آنها.

آب یا رطوبت معمولا در سیستم های تراکمی وجود دارد به ویژه در سیستم هایی که از روغن های پلی استر(POE) و جاذب رطوبت استفاده می کنند و سطح مورد قبول رطوبت براساس نوع سیستم و مبرد متفاوت است. رطوبت در سیستم بسیار خطرناک است و یکی از دلایل اسیدی شدن سیستم و تشکیل لجن و خوردگی مس است پس برای پیشگیری، سطح رطوبت را تا آنجایی که ممکن است پایین نگه دارید.

 

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

مشاهده فیلم در یوتیوب مهراسپند