روش انتخاب اکسپنشن ولو ترموستاتیک دانفوس

برای انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک هر شرکت سازنده ای از جمله انتخاب شیرهای انبساط دانفوس بایستی پروسه ای را طی کرد که در این فیلم توضیح داده شده است.

انتخاب شیر انبساط شامل انتخاب چنذ قسمت شیر انبساط است که شامل حباب شیر انبساط، بدنه شیر انبساط، اریفیس شیر انبساط است و هر کدام از این پارامترها را بایستی جداگانه محاسبه کرد و براساس نیاز انتخاب شود.

همچنین برای محاسبه و انتخاب شیر انبساط بایستی به افت فشارها و افت فشارهای استاتیک ناشی از تغییرات ارتفاع نیز توجه کرد که به صورت کامل در فیلم توضیح داده شده است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

خرید شیر انبساطفروش شیر انبساط