روشهای برطرف نمودن پدیده کریستال :
تشخیص نوع کریستال لیتیوم بروماید اولین قدم در برطرف نمودن پدیده کریستال لیتیوم بروماید می باشد در غیر اینصورت ممکن است حرکت نابجای ما موجب بدتر شدن اوضاع گردد . پس مطالعه دقیق مطالب زیر در عمل نسبت به رفع مشکل ، کمک شایانی خواهد نمود.
کریستال نوع اول :
اولین نوع کریستال لیتیوم بروماید که در اینجا به شرح ان می پردازیم در اثر ورود بیش از اندازه انرژی حرارتی در قسمت ژنراتور (در مدل های تک اثره و دو اثره) که عامل اصلی آن روشن ماندن شعله مشعل در مدلهای شعله مستقیم وتجمع بیش از حد آب در اواپراتور و نتیجتا خشک شدن محلول در ژنراتورمی باشد. این نوع کریستال بدترین حالت کریستال بوده و در بعضی مواقع خطرناک و زمانبر است . در این نوع کریستال بلوری شدن یا سنگ شدن محلول در اثر حرارت بیش از اندازه در قسمت ژنراتور و قسمت انتهایی ژنراتور اتفاق می افتد. در این نوع کریستال چیلر به شدت سرریز می کند و سیکل از کار می افتد.
برای دیدن فیلم در آپارات اینجا کلیک کنید.
برای دیدن فیلم در یوتیوپ اینجا کلیک کنید.

چیلر جذبی

تعمیر چیلر جذبی-تعمیرکار چیلر جذبی- هزینه تعمیر چیلر جذبی