شیرهای انبساط ترموستاتیک جزو پر کاربردترین نوع از انواع شیرهای انبساط یا اکسپنشن ولو می باشند. در قسمت مقالات سیستم های تراکمی روش تنظیم شیر انبساط ترموستاتیک تشریح شده و بایستی ساختار این نوع شیرها و روش کار آنها را بشناسید که در مباحث قبلی بصورت مفصل توضیح داده شده است.


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور