لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی به شدت خورنده بوده و به فلزات مس و آهن در چیلر جذبی حمله می کند. در نتیجه برای جلوگیری ازآسیب های جدی بایستی مراقبت های پیشگرانه انجام شود.

خوردگی را نمی توان کاملا متوقف کرد. اینهبیتورها در چیلرهای جذبی از خوردگی لیتیوم بروماید جلوگیری می کنند اما با گسترش خوردگی، ذرات فلزی در اریفیس ها، نازل ها و مبدل های حرارتی انباشته می شود. در این متن دستورالعمل تمیز کردن محصولات خوردگی که در چیلرجذبی جمع می شوند را توضیح می دهیم.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

خوردگی یک فعالیت شیمیایی است. بعضی از فعالیت ها سریع و بعضی ممکن است سالها به طول بکشد تا خوردگی دیده شود.

هرچند، زمان مورد نیاز برای یک فعالیت شیمیایی را می توان به وسیله اینهبیتور تغییر داد. اضافه کردن اینهبیتور به محلول سولوشن، خوردگی را از بین نمی برد بلکه سرعت پروسه را کند می کند.

یکی از مشکلات مهندسان، حذف ذرات موجود در چیلرها یکی از چالش های مهندسین است و همچنین توجه به بالانس شیمیایی لیتیوم بروماید بسیار مهم است.

آلودگی در چیلرهای جذبی از ذرات کوچک تا تکه های بزرگ اکسیدهای فلزی می تواند باشد. ذرات بزرگ و حجم زیادی از ذرات کوچک می توانند بسیاری از مسیرهای چیلر جذبی را مسدود کنند.

ذرات بزرگ در چیلر جذبی می توانند مشکلات زیادی را به وجود آوردند. لایه های اکسید شده از دیواره چیلر جذبی به درون محلول لیتیوم بروماید ریزش می کنند که باعث مشکلات بعدی می شوند.

نازل های اواپراتور و ابزوربر اجزایی هستند که در اثر آلودگی به سادگی دچار گرفتگی می شوند. مبدل های حرارتی یکی از نقاط اساسی هستند که به دلیل آلودگی دچار گرفتگی می شوند و تبادل حرارتی را به شدت کاهش می دهند.

خارج کردن لیتیوم بروماید آلوده و صاف کردن لیتیوم بروماید، مشکل را حل نمی کند. زیرا پس از شارژ لیتیوم تمیز، به سرعت لیتیوم جدید نیز آلوده خواهد شد.

فیلتر کردن آلودگی های چیلر جذبی

نصب فیلتر می تواند آلودگی های ورودی به نازل ها را کاهش دهد اما درعین حال نبایستی کارکرد سیکل آسیب ببیند.

اضافه کردن فیلتر در مسیر نازل ها از گرفتگی نازل ها جلوگیری می کند. اگر فیلتر دچار گرفتگی شود، سولوشن نمی تواند به هدرها برسد.

هر چند با استفاده از روش بای پس می توان این مشکل را رفع کرد.

مشکل دیگر فیلتر، سایز آن است. فیلتری که ذرات درشت را بتواند حذف کند، توانایی حذف ذرات کوچک را ندارد و همچنین بایستی قابل تعویض باشد.

سایز مناسب نیز بسیار مهم است بنابراین سولوشن را می توان در زمان معقول فیلتر کرد. برای مثال در صورت نصب فیلتر در چیلر جذبی 1200تن و انتخاب سایز پایین باعث می شود نرخ سرعت تمیز کردن خیلی کند می شود.

می توان از یک فیلتر خارجی برای سرعت فیلتر کردن استفاده کرد. با استفاده از این روش می توان ذرات زیادی را جذب کرد.

فیلتر بایستی قابلیت نگه داشتن وکیوم باشد تا هوا به داخل چیلر جذبی وارد نشود و همچنین بایستی به سادگی قابل تعویض باشد.

پاک کردن شیمیایی

3روش شیمیایی برای پاک کردن داخل چیلر جذبی وجود دارد: پاک کردن با اسید، تکنیک های استفاده از آب و تبدیل کرومات.

اریفیس چیلر جذبی-تعمیر چیلر جذبی مبدل حرارتی چیلر جذبی -تعمیر چیلر جذبی تعمیرات چیلر جذبی-ریتیوپ لوله های چیلر جذبی گرفتگی اریفیسهای چیلر جذبی خوردگی لوله های مسی ژنراتور چیلرهای جذبی اواپراتور چیلر جذبی-تعمیر چیلر جذبی خوردگی در چیلر جذبی -تعمیر چیلر جذبی نازلهای چیلر جذبی

چیلر جذبی

تعمیرات چیلر جذبیلیتیوم بروماید چیلر جذبی