رپچر یا راپچر دیسک یا دیسک پاره شونده چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی و در صنعت تاسیسات از صفحات استیل که تحت فشار مشخص طراحی پاره می شوند، استفاده می شود. این صفحه پاره شونده در صورت نشت لوله های مسی و ورود فشار بالاتر از اتمسفریک به داخل چیلر و برای جلو گیری از این امر از این صفحات استفاده می شود. درفیلم ورود فشار بالا به داخل چیلر و بادکردن رفرجرنت تانک اواپراتور را می توانید ببینید.

به دلیل خورندگی بالای لیتیوم بروماید و اسید شویی های مکرر امکان نشتی در لوله های مسی در هنگام اسید شویی وجود دارد و همچنین در زمان یخ زدن لوله های اواپراتور نیز شما با این مشکل مواجه می شوید که لوله ها ترکیده و وکیوم می شکند و فشار در چیلر افزایش می یابد، پس بهترین وسیله برای رفع این مشکل راپچر دیسک(رپچر دیسک) است.

نکته مهم در مورد این تجهیزات دقت بالای آنها و کارایی در شرایط حساس است و همچنین توجه کنید که این صفحه ممکن است در شرایط نادر به صورت خود به خود دچار مشکل شود اما جدا از موارد خاص، از این صفحه پاره شونده می توانید برای افزایش ضریب اطمینان و کاهش خسارات ناشی از بعضی از خرابی ها استفاده کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر جذبی

تعمیر چیلر جذبی،قطعات چیلر جذبی،موتورخانه