چیلر تراکمی

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور-قسمت چهارم

چرا کمپرسورها خراب می­ شوند؟

سوختگی­های معمول موتور 3 فاز و دلایل ممکنه

سوختگی های معمول موتور 3 فاز و دلایل ممکنه

سوختگی های معمول موتور 3 فاز و دلایل ممکنه

 

سوختگی های معمول موتور 3 فاز و دلایل ممکنه

سوختگی های معمول موتور 3 فاز و دلایل ممکنه

 

درصورتی که میزان بار به 30درصد نرخ ظرفیت برسد، انتظار کنترل مناسب سوپرهیت را توسط شیر انبساط ترموستاتیک (TXV) نبایستی داشت.

روش پیشنهادی برای محاسبه سوپرهیت:

با استفاده از یک دماسنج خوب، دمای خط ساکشن و دمای محیط را نیز اندازه ­گیری کنید.

سوپرهیت= دمای اولیه – فشار ساکشن که از جدول فشار دما، تبدیل به دمای معادل شده

ازطریق جدول زیر می­توانید میزان خطای محاسبه را بدست آورید.

محاسبه خطای سوپرهیت

محاسبه خطای سوپرهیت

کنترل ظرفیت

کمپرسورهایی که با فشار ساکشن پائین یا آنلود (بی بار) برای زمان طولانی کار می­ کند، نیاز به خنک کردن کمپرسور دارند. خطاهایی مانند کثیفی فیلترها، مسدود شدن جریان در TXV یا بد عمل کردن TXV یا شیر برقی خط مایع، کثیف بودن اواپراتور، گذر هوا یا آب کم در کندانسور یا سایز زنی سیستم خیلی بزرگتر از بار آن می­ تواند باعث بروز این اتفاق شود.

کمپرسورها برای کارکرد در حالت آنلود ( بی­ بار) برای زمان طولانی ساخته شده­ اند. هرچقدر کنترل برظرفیت بیشتر باشد پس کمپرسور بیشتر در حالت آنلود کار می­ کند و گرم تر خواهد شد. این اتفاق باعث کاهش طول عمر کمپرسور می­ شود. همچنین کمپرسورها مقدار کمی روغن را به همراه گاز فشرده شده از کمپرسور خارج می­ کنند و به همان میزان روغنی که کمپرسور را ترک می­ کند، بایستی برگشت روغن به کمپرسور وجود داشته باشد. به هر میزانی که ظرفیت کمپرسور کاهش یابد، نتیجه آن کاهش سرعت گاز و حجم گاز است که باعث کاهش خنک کاری سیم پیچ و برگشت روغن می­ شود. این پدیده همچنین باعث کاهش کنترل سوپرهیت شود که باعث برگشت مایع، رقیق شدن روغن و یا خرابی بوش­ ها می­ شود. اکثر کمپرسورها به یک یا چند دلیل از دلایلی که ذکر شد خراب می­ شوند اما مشکل اصلی معمول نقص در روغنکاری است. همچنین در بسیاری از موارد طراحی اشتباه، نصب یا درست عمل نکردن اجزای کنترلی بایستی قبل از راه­ اندازی کمپرسور بررسی شود. کنترل ظرفیت در کارخانه تنظیم نمی­ شود چونکه انواع مختلف سیستم­ های HVACR ، کاربردهای مختلف و کاربردهای انواع فریون­ها وجود دارد. تمام کمپرسورهایی که دارای کنترل ظرفیت داخلی ساکشن مثل کمپرسورهای کریر کارلایل 5F,5H,6G/066,6L/06LH و کمپرسورهای ترین A,B,E,F   بایستی به میران فشار ساکشن مورد نیاز تنظیم شوند. هر نوع کنترل ظرفیت که در محل به سیستم اضافه می­ شود، بایستی به دقت انتخاب،نصب و تنظیم شود.

فشار روغن

در ادامه فشار روغن و میزان پیشنهادی پرشر سوئیچ روغن برای بعضی از کمپرسورها ذکر شده است و تمام فشارهای روغن برابر فشار خالص (NET) روغن می­ باشند. (فشار خالص = فشار اویل پمپ – فشار ساکشن). دوعبارت وصل (CUT IN) و قطع (CUT OUT) عباراتی هستند که برای قطع و وصل پرشر سوئیچ روغن به کار می­ رود. کمپرسور کریر کارلایل قدیمی 06D,06E بایستی دارای فشار  روغن بین 12 تا20PSI باشند و کمپرسورهای جدیدتر 06D,06CC یا  16 تا  37CFM بایستی دارای 18 تا 26PSI فشار روغن باشند. کمپرسورهای 06CC,06E با 50 تا 99CFM دارای 18 تا 34PSIG فشار روغن است. خطای CUT OUT پرشر سوئیچ روغن بایستی 11PSIG تنظیم شود و میزان 4PSIG برای CUT IN و برای 45ثانیه تأخیر و 120 ثانیه روغن های POE درنظر گرفته شود.کمپرسورهای کریر کارلایل 5F,5H,6G/066,6L/06LH دارای40 تا60PSIG فشار نت روغن هستند. پیشنهاد می­ شود خطای 25 تا 30PSIG با 45 ثانیه تأخیر در نظر گرفته شود. این مقادیر، حداقل میزان برای کارکرد سیستم های کنترل ظرفیت کمپرسورهای کریر کرلایل 5F40,5H126 و تمام 6G/066,6L/06LH است.

کمپرسورکوپلند دارای فشار نت (خالص) روغن 20 تا40PSIG است. خطای سوئیچ روغن (CUT OUT) بایستی 14PSIG و وصل CUT IN (9PSIG) با 120 ثانیه تأخیر باشد.

کمپرسور دانهام بوش D/B دارای فشار خالص 20PSIG و تمام کمپرسورهای با ظرفیت بالا بایستی دارای فشار 30 تا 50PSIG باشند.

کمپرسورهای ترین مدلهای R , M  بایستی دارای فشار خالص روغن 30-5PSIG باشد و حداقل فشار 20PSIG  است.کمپرسور ترین مدلهای E,F اپن (باز) و هرمتیک دارای فشار خالص روغن 50-60PSIG است. این کمپرسورها معمولاً دارای فشار بیشتر از 60PSIG هستند. مدل­های E دارای  CUT IN,17PSIGبودند اما از سال 1970 به بعد این مقدار  30PSIG تغییر کرد و محل اتصال روغن (سنسور) اززیر اویل پمپ به اتصال بر روی سوراخ دست رو آنلودر در مدلهای  E و باز و هرمتیک تغییر کرده­ اند.

کمپرسور یورک J  مدل­های  Aتا D  بایستی دارای فشار خالص روغن 25-40PSIG باشند. مدل­های E و قبل­تر بایستی دارای حداقل فشار60PISG باشند. هرگز خطای پرشر سوئیچ روغن را بیشتر از یک بار بدون پیدا کردن علت خرابی، ریست (دوباره راه­ اندازی) نکنید زیرا خطایی در روغنکاری کمپرسور در حال بروز است….

ادامه دارد………..

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت اول

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت دوم

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت سوم

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت پنجم

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت ششم

راهنمای عیب یابی و تعمیرکمپرسور-قسمت هفتم

راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور- قسمت هشتم