دوره آموزشی تعمیر کمپرسورهای پیستونی (دوره کریر 06D & 06E)

 • ساختار، ظرفیت ها، پلاک خوانی کمپرسورهای پیستونی کریر
 • اجزای کمپرسورهای کریر
 • آشنایی با لقی ها و تلورانس ها
 • آموزش بوش زنی، سایز کردن شاتون ها، رینگ ها و بوش ها
 • ساختار پمپ روغن کمپرسور کریر
 • دمونتاژ و مونتاژ کامل کمپرسور کریر

دروه آموزشی چیلر جذبی (یورک -ساری پوپا)

 • تشریح کامل سیکل چیلر جذبی
 • خواص شیمیایی و فیزیکی لیتیوم بروماید و ترکیبات و مواد افزودنی
 • روش تفسیر آنالیز لیتیوم بروماید
 • تشریح اجزای چیلر جذبی
 • تشریح پدیده کریستال و روشهای رفع آن
 • نکات آموزشی در مورد منطق کنترل چیلر جذبی
 • ساختار و روش تعمیر پمپ چیلرهای جذبی
 • نکات آموزشی جهت تعمیر چیلرهای جذبی

برای ثبت نام در دوره ها از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید   با ما در تماس باشید