SE-B  Protection Devices

 • SE-B1
 • SE-B2
 • SE-B3
 • SE-B4

محتوا

 • عملکرد
 • اتصال برق
 • داده فنی
 • آزمایش عملکرد

 عملکرد Function

 • SE-B *: ارزیابی سیگنال – پایه
 • دستگاه محافظت از استاندارد برای کلیه کمپرسورهای پیستونی BITZER
 • دمای گاز تخلیه(دیسچارج) و دمای موتور(سیم پیچ) را کنترل می کند. اگر بیش از درجه حرارت از پیش تنظیم شده برای موتور یا گاز تخلیه باشد، SE-B * بلافاصله قفل می شود.
 • تنظیم مجدد: ولتاژ تغذیه را قطع کنید (L / N) حداقل 5 ثانیه.
 • دستگاه های سلف INT69V / 7-II و INT69VS کاملاً قابل تعویض هستند
 • عملکردهای یکسانی و اتصالات ترمینال دارند.

تجهیزات الکتریکی Electrical Connection

استارت سیم پیچ قسمتی(دو ضرب) نمودار شماتیک

استارت سیم پیچ قسمتی(دو ضرب) نمودار شماتیک

(Y / YY & Δ / ΔΔ) Schematic Wiring Diagram Part Winding Start (Y/YY & Δ/ΔΔ)

 نمودار سیم کشی شماتیک مستقیم (تک ضرب)

نمودار سیم کشی شماتیک مستقیم (تک ضرب) Schematic Wiring Diagram Direct on Line Start

 • کلید اصلی Q1 را خاموش کنید.
 • سپس جعبه ترمینال را بردارید.
 • سیم را مطابق نمودار سیم کشی شماتیک و برچسب در جعبه ترمینال وصل کنید.

توجه! SE-B * می تواند آسیب ببیند! ولتاژ خارجی را به سیم های نارنجی اعمال نکنید – حتی برای یک آزمایش!

علائم سیم کشی

علائم سیم کشی

علائم سیم کشی

فیوز مدار کنترل  Control circuit fuse F3

الکترونیک دستگاه محافظت و رله ها باید در برابر اتصال کوتاه یا اضافه بار توسط فیوز 4 آمپری سریع ضربه محافظت شود.

3 داده فنی   Technical Data

ولتاژ کارکرد Operating voltage

 • SE-B1 and SE-B2

– 220 .. 277 V AC, +10%/-15%, 50/60 Hz, 2 VA

– 24 V AC, +10%/-15%, 50/60 Hz, 2 VA

– 24 V DC, ±20%, 50/60 Hz, 1 W

 • SE-B3 and SE-B4

– 110 .. 277 V AC, +10%/-15%, 50/60 Hz, 2 VA

 اطلاعات بیشتر برای همه SE-B * Further data for all

 • رله: سوئیچ ولتاژ 250 ولت ~

حداکثر جریان پیوسته. 2.5 A

ظرفیت سوئیچینگ 300 VA (C300)

حداقل  24V / 20 mA / AC / DC

 • دمای محیط مجاز در هر بار: – 30 درجه سانتیگراد .. + 60 ° C
 • فیوز مورد نیاز: 4 آمپر ضربه سریع
 • کلاس محفظه: پایانه های IP00

اتصالات کابل در پیچ های ترمینال Cable connections on SE-B*

SE-B * • ، SE-B2 و SE-B3

 • تیغه ترمینال SE-B4 (6.3 میلی متر)

نصب

 • SE-B2: می تواند در ریل نصب شود
 • SE-B1 ، SE-B3 و SE-B4: قابل پیچ

تست عملکرد Function testing

توجه! SE-B * می تواند آسیب ببیند! ولتاژ خارجی را به سیم های نارنجی اعمال نکنید – حتی برای یک آزمایش!

عملکرد مناسب • کلید Q1 را روشن کنید. • چراغ سیگنال H1 روشن نمی شود کمپرسور شروع می شود.

خرابی را شبیه سازی کنید Simulate a failure

 • کلید Q1 اصلی را خاموش کنید.
 • سپس جعبه ترمینال را بردارید.
 • یکی از کابل های نارنجی SE-B * را جدا کنید.
 • درب جعبه ترمینال را ببندید.
 • کلید اصلی Q1 را روشن کنید.
 • چراغ SE-B * قفل می کند و چراغ های H1 سیگنال می دهد.
 • سوئیچ اصلی Q1 را خاموش کنید ، درپوش جعبه ترمینال را برداشته و دوباره کابل نارنجی را وصل کنید. دستگاه حفاظت SE-B * در حال تنظیم مجدد است.
 • درب جعبه ترمینال را ببندید. کلید اصلی Q1 را روشن کنید.
دستگاه های محافظ کمپرسور بیتـزر

دستگاه های محافظ کمپرسور بیتـزر

گروه مهندسی مهراسپند

گروه مهندسی مهراسپند

چیلر تراکمی