گاز R-404a جزو گازهایی است که جهت جایگزینی گاز R-502)خانواده مبرد های HCFC/CFC (ساخته شده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

این گاز مخلوط HFC-125 و HFC-134a و HFC-143a است و جزو گازهای آزئوتروپیک محسوب می شود و برای شارژ گاز نیاز به شارژ مایع به کمپرسور وجود دارد تا خواص گاز حفظ شود.

دمای گاز دیسچارج پایین تر از گاز R-502 است. مبرد R-404a با روغن های استر (ESTER OIL) سازگار است و نمی توان این مبرد را با روغن های معدنی به کاربرد برد که با گاز R-502 به کار می روند. در مقایسه با گاز R-502 قابلیت انحلال رطوبت این مبرد بیشتر است.

R-404a اساسا برای سیستم های تبرید دما متوسط و پایین به کار می رود (سردخانه، تونل انجماد، انبار های نگه داری، یخچال های ویترینی و ….)

خواص کلی R-404a

خواص کلی R-404a

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

گاز R-404a از نظر راندمان ومصرف انرژی، ضعیف است و در صورت کاربرد دما متوسط ،گازهای R-134a R-407a R-407c R-410A  گزینه مناسب تری می باشند.