کریستال لیتیوم بروماید نتیجه غلظت بالای لیتیوم بروماید و دمای پایین آن می باشد. در غلظت 63% تا 68% در دمای 21 تا 36 درجه سانتی گراد کریستال تشکیل می شود. کریستال معمولا در ژنراتور تشکیل می شود و سپس به ابزوربر وارد می شود. کریستال می تواند مسیر جریان محلول پمپ سولوشن را مسدود کند و حتی منجر به اضافه بار آن شده و در نهایت الکتروپمپ سولوشن بسوزد.

تشکیل کریستال به شدت به کارکرد بعضی از قسمت های چیلر وابسته است:

  • دمای ورودی به ابزوربر آب برج خنک کننده. نتیجه کاهش دمای آب برج خنک کننده کاهش دمای ابزوربر و جذب زیاد بخار مبرد در کندانسور و غلیظ شدن سولوشن می باشد.
  • جمع شدن گازهای غیر قابل تقطیر در اواپراتور و به طور کلی در چیلر. این گازها مانع تبخیر آب در اواپراتور و جذب در ابزوربر می شوند و به دلیل کاهش راندمان، شیر موتوری بخار بیشتر باز می شود تا این کاهش راندمان چیلر را با افزایش بار جبران کند و نتیجه آن افزایش غلظت لیتیوم بروماید و دمای آن است. این امر باعث مسدود شدن مسیر حرکت لیتیوم بروماید می شود.
  • خاموش کردن ناگهانی. خاموش کردن عادی چیلر با رقیق شدن سولوشن و کاهش دمای آن صورت می گیرد که پروسه ایست که در یک لحظه انجام نمی شود و زمانبر است. در صورت خاموش کردن درجای چیلر و فرصت رقیق سازی به چیلر ندادن، محلول سولوشن یا به کریستال می رود و یا مستعد کریستال رفتن در زمان روشن شدن چیلر می شود.

یافتن کریستال

مدار فرمان چیلرها معمولا به صورت غیر مستقیم با حس کردن دمای محلول سولوشن و در بعضی از موارد با در نظر گرفتن سطح محلول لیتیوم بروماید می تواند وجود و یا آمادگی لیتیوم بروماید را جهت شروع کریستال بیابد.

از بین بردن کریستال لیتیوم بروماید

زمانی که کریستال لیتیوم بروماید توسط چیلر تشخیص داده شد، برای عدم کاهش راندمان چیلر رفع کریستال آغاز می شود. معمولا کریستال از سطح داخلی لوله آغاز می شود و بلافاصله مسیر جریان سولوشن را مسدود نمی کند و محلول می تواند از میان لوله عبور کند. اگر کارهای درست انجام گیرد، کریستال را می توان به سادگی رفع کرد و مسیر جریان باز شود و اگر عملی انجام نشود، کریستال در لوله ها جمع شده و درنهایت کل مسیر عبور محلول از لوله را می بندد. اگر این اتفاق بیفتد احتیاج به سرویس حرفه ای جهت رفع کریستال است.

برای رفع کریستال بایستی بعضی از کارها را انجام داد که شامل خاموش کردن پمپ آب چیلد، فن برج خنک کننده می باشد که در قسمت رفع کریستال به تفضیل توضیح داده شده است.

 

 

چیلر جذبی

تعمیر چیلر جذبی و تراکمی،نگهداری تاسیسات،خرابی چیلر