استخر

تنظیم و میزان PH آب استخر

تنظیم و میزان PH آب استخر

Ph برابر است با میزان اندازه گیری یون هیدروژن موجود در نمونه و براساس یک مقیاس می توان اسیدی بودن و یا بازی بودن آن را مشخص کرد. درجه بندی آن از 0(خیلی اسیدی) تا 14 (خیلی بازی) و 7(نقطه خنثی) است. جکوزی و استخر باید دارای PH ایده ال 7.4 تا 7.6 باشند. در این محدوده شناگران کمترین میزان خارش چشم را احساس می کنند و همچنین گندزدایی در این محدوده به خوبی انجام می شود. محدوده تنظیمی بایستی بین 7.2 تا 7.8 باشد.

مواد شیمیایی و تاثیر آن بر میزان PH

[table id=12 /]

تاثیر نامناسب بر سطح PH

[table id=14 /]

روشهای تست آب

از جدول فنول قرمز و یا قرص و یا دیگر روشهای اندازه گیری استفاده کنید.

برای جلوگیری از رسوب گذاری و یا خوردگی، اپراتور نگهدار استخر بایستی از تاثیرات شیمیای آب استخر آگاهی داشته باشد. قبل از اضافه کردن مواد شیمیایی، مهم است که از خواص آن ماده شیمیایی و دستورالعمل سازنده آگاهی داشته باشید.

قلیایت کل  total alkalinity

قلیایت اندازه ایست که توانایی آب را در مقاومت با تغییر PH نشان می دهد. مواد قلیا در آب به شکل بافرهایی در مقابل تغییرات سریع PH عمل می کنند و ضروری است میزان کربنات و بی کربنات نامحلول در آب استخر را اندازه بگیریم.

در صورت مشاهده موارد زیر بایستی میزان قلیایت(آلکالینیتی) آب استخر را مداوم انجام دهید:

  1. PH آب استخر به صورت ثابتی بالا باشد و برای نگه داشتن آن بین 7.2-7.8 دچار مشکل شویم.
  2. آب حالت ابری مانند داشته باشد.
  3. خوردگی زیاد باشد و یا لکه و زنگ زدگی مشاهده شود.

 

تاثیر سطح نامناسب قلیایت

[table id=15 /]

مواد شیمیایی و تاثیر آن بر قلیایت آب

[table id=16 /]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه مشاورین شرکت تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *