چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور پیستونی بوک

تعمیر کمپرسور پیستونی بوک

تعمیر کمپرسور پیستونی بوک

گروه مهندسی مهراسپند ارائه دهنده خدمات تعمیر کمپرسورهای پیستونی بوک، یورک، هیتاچی، رفکوم، مایکوم، بیتزر، کریر، کوپلند، هنبل در ایران و ارائه دهنده تعمیرات سنگین در منطقه خاورمیانه می باشد.

در ادامه فیلمی مرتبط با تعمیر کمپرسور پیستونی بوک، برای آشنایی شما با این زمینه به اشتراک گذاشته شده است.

مشاهده فیلم در یوتیوپ