گروه مهندسی مهراسپند ارائه دهنده خدمات تعمیرات کمپرسورهای برودتی بوک، یورک، هیتاچی، رفکوم، مایکوم، بیتزر، کریر، کوپلند، هنبل در ایران و ارائه دهنده تعمیرات سنگین در منطقه خاورمیانه می باشد.

مشاهده فیلم در آپارات

مشاهده فیلم در یوتیوپ

چیلر تراکمی و کمپرسور