کمپرسور ترین مورد نظر به دلیل برگشت مایع ناشی از مشکلات موجود در اواپراتور دچار مشکل شده بود و در نتیجه عملا بسیاری از قطعات و از جمله پوسته کمپرسور دچار آسیب غیر قابل جبران شده است که نتیجه آن غیر قابل تعمیر شدن کمپرسور است که هزینه بالایی را تحمیل کرده است.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور برودتیتعمیرات کمپرسورتعمیرگاه کمپرسور برودتی