در این فیلم کمپرسور سیلندر پیستونی بیتزری را مشاهده می کنید که به علت اسیدی شدن سیستم و استفاده از گازهای فریونی نامرغوب و کارنکردن کنترل فشار بالا دچار خوردگی اجزای مختلف و آلودگی سیستم شده بود. توجه داشته باشید که آلودگی تنها نشانه بوجود آمدن مشکل است و بایستی قبل از نصب کمپرسور جدید مشکلات سیکل چیلر تراکمی و یا سردخانه به صورت کلی حل شود.

همچنین استفاده از فیلتر خط ساکشن و شستشوی کل سیکل قبل از نصب کمپرسور جدید، توصیه می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزر سیلندر پیستونی،خرابی کمپرسور سیلندر پیستونی