در این فیلم در مورد یکی از مشکلات کمپرسورهای برودتی که باعث بروز مشکلاتی در کاهش لقی کمپرسور می شود، صحبت می کنیم. این مشکل بدلیل وجود اسیدی شدن سیکل و خوردگی مس بوجود می آید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.