در این فیلم در مورد ترتیب قرار گیری ANGULAR CONTACT BALL BEARING صحبت می کنیم. در این مدل از بلبرینگ ها OUTER RACE با زاویه قرار دارد و همینطور کنس داخلی. ساچمه ها با زاویه قرار می گیرند و توانایی تحمل نیرو در یک جهت را دارا هستند بنابراین این بلبرینگ ها را می توان در کنار هم استفاده کرد. تا نیروهای اعمالی در یک یا چند جهت را damp کرد.

مشاهده فیلم در youtube

مشاهده فیلم در آپارات

In this film we are talking about the arrangement of ANGULAR CONTACT BALL BEARING. In this model of bearings is the OUTER RACE with angle as well as the inner can. The balls are angled and have the ability to withstand the force in one direction so these bearings can be used together. To dampen the forces in one or more directions.

در این مدل از بلبرینگ ها تحمل نیرو فقط در یک جهت وجود دارد. همانطوری که در تصویر میبینید در صورتی که نیرو از این سمت بر بلبرینگ اعمال شود، بلبرینگ تحمل نیرو را دارد اما در صورتی که نیرو در خلاف جهت اعمال بشه، این بلبرینگ توانایی نحمل نیروی محوری را ندارد.

In this model of bearings there is only one direction of bearing. As you can see in the picture, if the force is applied to the bearing in this direction, the bearing is capable of damping force, but if the force is applied in the opposite direction, the bearing is not capable of damping the axial force.

 

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیرگاه کریرتعمیرگاه کوپلندتعمیرگاه یورکنعمیرگاه بیتزر