چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو (شیر یکطرفه)

تعمیر-کمپرسور-اسکرو

تعمیر کمپرسور اسکرو (شیر یکطرفه)

screw compressor check valve

یکی از اجزای کمپرسورهای روتاری شیر یکطرفه است. اما چرا در کمپرسورهای روتاری از این قطعه استفاده می شود؟ ساختار این قطعه به چه شکلی است و در کجا نصب می‌شود. در محل خروجی کمپرسور شیر یکطرفه وجود دارد. این قطعه در خروجی و بر روی شیر دیسچارج نصب می‌شود. کمپرسورهای روتاری توانایی کمپرس کردن در یک جهت را دارا هستند. این کمپرسورها توانایی گردیدن در یک جهت را دارا هستند.

One of the components of rotary compressors is check valve.

But why is it used in rotary compressors?

And what is the structure of this piece and where it is installed? At the compressor outlet there is a piece called the check valve. This piece is mounted on the outlet and on the discharge valve . Rotary compressors are capable of compressing in one direction.
The bearings used have the ability to withstand the force in one direction.

And if it goes against the force, these bearings do not have the strength to bear, so the male and female rotors will be out of place. What happens if the rotors rotate wrong? Bearings do not have the required damp force and this force must be applied to different parts. These components include touching male and female rotors. The next problem is in hosing. The rotors contact the housing as well as the shell and the top and bottom of the rotors so severe corrosion occurs.

Various companies have announced the rotate compressor allowance in the opposite direction. At the moment compressor is turned off, the hot gas of the discharge is inclined to return to the suction section so the rotors have to go in the wrong direction of normal circulation. To prevent this, a check valve is located at the discharge outlet that does not allow the discharged hot gas back into the compressor. The turnover rate in the opposite direction is specified by the manufacturer.

valve failure

This is 5 seconds for Bitzer. When you turn off the compressor, the compressor sound changes and you can clearly see that the rotors rotate in the opposite direction. This time should be 5 seconds. If it exceeds 5 seconds this means that the check valve is broken. One-way valve failure is one of the biggest problems with screw compressors. This causes the hot gas of the discharge return to the suction. During this transition, the male. and female rotors rotate in the opposite direction.

Turning in the opposite direction causes a lot of damage. so one of the tips for setting up. and maintaining a screw compressor is to be careful with the screw compressor after power is off. Does this sound mute after a few seconds. and the hot gas from discharge doesn’t find a way to suction. or on a continuous basis, one can sense that the rotors are in the opposite direction. and the sound of compressor function can be heard while the compressor is off. It can cause a lot of damage to the compressor.

بلبرینگ‌های کمپرسور اسکرو

برای تشریح مساله ساختار بلبرینگ‌های یک کمپرسور اسکرو را در تصویر می‌بینیم. بلبرینگ‌های مورد استفاده توانایی تحمل نیرو در یک جهت را دارا هستند. اگر در خلاف جهت نیرو اعمال شود، این بلبرینگ‌ها تحمل نیرو را ندارند. بنابراین روتورهای نری و مادگی از جای خودشان خارج می‌شوند.

چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر روتورها در خلاف جهت مجاز خودشان بچرخند. بلبرینگ‌ها تحمل دمپ نیروی مورد نظر را ندارند.

این نیروی اعمالی باید به قطعات مختلف اعمال شود. این قطعات شامل تاچ کردن روتورهای نری و مادگی است. مشکل بعدی در هوزینگ است. روتورها با هوزینگ تماس پیدا می‌کنند. و پوسته و ابتدا و انتهای روتورها با هوزینگ تماس پیدا می‌کنند. و خوردگی‌های شدیدی را بوجود می‌آورند.

تعمیر کمپرسور اسکرو (شیر یکطرفه)

شرکت‌های مختلف میزان مجاز گردیدن کمپرسور در خلاف جهت را اعلام کرده‌اند. زمانی که کمپرسور خاموش می‌شود، گاز داغ دیسچارج تمایل دارد که به قسمت ساکشن برگردد. بنابراین روتورها باید در خلاف جهت گردش طبیعی بگردند. برای جلوگیری از این امر یک شیر یکطرفه در خروجی دیسچارج قرار گرفته است. که اجازه برگشت گاز داغ دیسچارج به کمپرسور را نمی‌دهد. 

این میزان برای بیتزر 5 ثانیه است. زمانی که کمپرسور را خاموش می‌کنید، صدای کمپرسور عوض می‌شود. و به صورت مشهود می‌توانید حس کنید که روتورها در خلاف جهت می‌گردند. این زمان باید 5 ثانیه باشد. اگر این زمان از 5 ثانیه بیشتر شود به معنای این است که شیر یکطرفه خراب است. خرابی شیر یکطرفه یکی از بزرگترین مشکلات کمپرسورهای اسکرو است. و باعث برگشت گاز داغ دیسچارج به قسمت ساکشن است. در حین این انتقال، روتورهای نری و مادگی در خلاف جهت قبلی می‌گردند.
گردیدن در خلاف جهت قبلی باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود. پس یکی از نکات برای راه‌بری و نگهداری کمپرسورهای اسکرو، دقت به صدای آن بعد از خاموشی است. آیا این صدا بعد از چند ثانیه قطع می‌شود. و گاز داغ دیسچارج به ساکشن راه پیدا نمی‌کند؟ یا به صورت ادامه‌دار می‌توان حس کرد که روتورها در خلاف جهت قبلی می‌گردند. صدای کارکرد کمپرسور می‌آید اما کمپرسور خاموش است. آسیب‌های بسیار زیادی را می‌تواند به کمپرسور وارد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *