در هنگام #تعمیر-کمپرسور-اسکرو باید به نکات زیادی دقت کرد. میزان لقی های مجاز در کمپرسورهای اسکرو بسیار پایین است که این مطلب به دلیل جلوگیری از پدیده blow by می باشد. بنابراین در هنگام تعمیرات کمپرسورهای اسکرو باید این لقی های ناچیز رعایت شود. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات کمپرسورهای اسکرو با دقت بسیار بالا و با استفاده از تجهیزات بسیار دقیق انجام می شود تا لقی هایی با دقت 0.001 میلیمتر در کمپرسور و در هنگام تعمیات رعایت شود.

مشاهده فیلم تعمیر کمپرسور اسکرو در آپارات

مشاهده فیلم تعمیر کمپرسور اسکرو در یوتیوپ

Aligning screws in screw compressor

Clearance in screw compressor is small

This clearance for quiet and high efficiency is really important

Using wrong clearance cause abrasion screws and compressor body

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزر اسکروتعمیر کمپرسور فراسکولد اسکروتعمیرگاه بیتزرتعمیرگاه کریرتعمیرگاه کوپلند