در این فیلم به بررسی تعمیر کمپرسور اسکرو هنبل 140 تن که به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند فرستاده شده بود می پردازیم. تعمیرات کمپرسورهای اسکرو را می توان به چند قسمت تقسیم کرد.

مرحله1: بازکردن کمپرسور و مشخص کردن علت بوجود آمدن مشکل و تشخیص معایب موجود در کمپرسور و ارسال گزارش خرابی و علت بوجود آمدن خرابی یا سوختگی در کمپرسور اسکرو.

مرحله 2: باز کردن اسکروها و مشخص کردن میزان لقی های مجاز کمپرسور اسکرو

مرحله 3: در صورت نیاز سیم پیچی کمپرسور اسکرو و تعویض بلبرینگ ها و یا بازسازی اسکروها و تهیه بلبرینگ ها و واشرهای کمپرسور.

مرحله4: مونتاژ کمپرسور با استفاده از قطعات اورجینال و تست کارکرد و آمپر مصرفی کمپرسور