در این فیلم علت بوجود آمدن مشکل برای چیلر جذبی ساری پویا که دچار گرفتگی نازلها و مبدل حرارتی شده بود را مشاهده می کنید.

در بسیاری از موارد علت بوجود آمدن مشکل در چیلرهای جذبی مواردی ساده و قابل پیشگیری است. یکی از مشکلات اساسی این چیلرها عدم پرچ مناسب و شکستن خلا می باشد. چیلری را که مشاهده می کنید به علت تعمیرات، شکافته شده بود و به مدت 6 ماه چیلر به حال خود رها شده بود. نتیجه این اتفاق  خوردگی قسمتهای مختلف چیلر است. فلز بدون دفاع در برابر لیتیوم بروماید قرار گرفته است و در معرض اکسیژن خوردگی رشد کرده است.

وجود خوردگی و شروع و رشد آن در بعضی از موارد غیر قابل درمان است و در بعضی از موارد که بتوان مشکل را تا حدودی برظرف کرد، راندمان چیلر مانند قبل نخواهد بود و ظرفیت چیلر افت خواهد کرد. بعد از شستن محصولات خوردگی به دلیل متخلخل شدن سطح داخلی چیلر، دیگر لایه محافظ تشکیل نخواهد شد و خوردگی رشد خواهد کرد.

برای رفع گرفتگی نازلها و مبدل حرارتی که بعد از خارج کردن محصولات خوردگی و استارت مجدد، نیاز است فیلتر های مخصوصی نصب شود تا از ورود محصولات خوردگی به نازلها جلوگیری کند و همچنین نازها را نیز بایستی تعویض کرد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

 

 

چیلر جذبی

آموزش تعمیر چیلر جذبیتعمیر چیلر جذبینگهداری چیلر جذبی