چیلر تراکمی

تعمیر چیلر تراکمی (شستشوی سیکل)

تعمیر چیلر تراکمی (شستشوی سیکل)

تعمیر چیلر تراکمی (شستشوی سیکل)

تعمیر چیلر تراکمی – شستشوی چیلر تراکمی  : یکی از مشکلات چیلرهای بزرگ زمانی که کمپرسور ها دچار سوختگی، خرابی و یا آلودگی می شوند خارج کردن این آلودگی از مدار این چیلر است. چیلر ها شامل یک کندانسور، یک اواپراتور و کمپرسور هاست. برای شستشوی این نوع چیلرها ما باید هر قسمت را جداگانه شستشو دهیم. کندانسور یک مرتبه، اواپراتور که در ویدیوهای قبل چگونگی شستشوی آن را توضیح دادیم. و هر قسمتی از لوله کشی ها برای مثال اکسپنشن، کندانسور یا لوله کشی های خط مایع که طولانی باشد. که همه آن ها را باید جداگانه شستشو دهیم. سپس کندانسور را که دارای آلودگی کمی هست را با گاز r141b بشوییم.

One of the problems with large chillers is that when the compressors are burned, damaged, or contaminated. they should be removed from the chiller circuit. Large chillers include a condenser, an evaporator, and compressors. To wash these types of chillers, we have to wash each part separately. Once the condenser, the evaporator we explained in the previous videos, how to wash it, and any part of the piping, for example, the expansion, condenser, or long-line liquid piping, all of which we have to wash separately. Now we want to wash the condenser part, which has a low pollution, with r141b gas.

استفاده از مبرد r141b برای شستشو

گاز r141b خواص شستشو دهندگی نسبتا خوبی دارد. اما نمی تواند تمام آلودگی ها را خارج کند. ولی  مقداری از آلودگی ها را می تواند از بین ببرد. برای اینکه r141b را اینجا استفاده کنیم و قطعات را شستشو دهیم. و از آنجا که حجم آلودگی ها پایین است، R141b را به یک کپسول دیگر منتقل میکنیم . این کپسول دارای یک شیر شارژ گاز و یک شیر شارژ مایع می باشد. داخل کپسول r141b هست و در قسمت بخار، فشار را شارژ می کنیم. و از این سمت مایع r141b را به قسمت دیسچارج کمپرسور شارژ می کنیم.

The r141b refrigerant has relatively good washing properties. It can’t remove all the contaminants, but it can remove some of the contaminants so we can use R141b here and wash the parts, and since the contamination volume is low, move the R141b to another capsule. This capsule has a gas charging valve and a liquid charge. Inside the capsule is r141b, and in the vapor section, we charge the pressure, and from this side we charge the r141b liquid to the discharge part of the compressor.

شستشوی سیکل

مایع از این قسمت وارد خط دیس شارژ و سپس وارد کویل کندانسور می‌شود. و در انتهای مسیر از فیلتر درایر خارج می شود. الان پروسه را با هم انجام می دهیم. و ببینیم شستشو به چه صورتی انجام می شود. اینجا قسمت فیلتر درایر هست. شیری که بر روی خط مایع قرار دارد را می خواهیم الان باز کنیم. و ببینیم r141b که پشتش فشار ازت هست چه چیزی را با خودش به همراه می آورد.

The liquid from this part enters the discharge line and then enters the condenser coil and exits the dryer filter at the end of the path. Now let’s do the process together and see how the washing is done. This is where the dryer filter section is. We want to open the valve on the liquid line now and see what r141b, which is under pressure from you.

شستشوی قسمت اواپراتور

حالا می خواهیم قسمت خط مایع را بشوییم. قسمت اکسپنشن را  با یک دستمال پوشاندیم. که مایع به سمت اواپراتور نرود. این قسمت از لوله را می‌توانید با فشار بسیار ناچیز تا فیلتر درایر را شستشو دهیم. قسمت اواپراتور را نمی‌توانیم با r141b بشوریم. چون کیفیت شستشو به شدت پایین است. و حتما باید درب اواپراتور باز شود. و سپس شستشو انجام شود و تک تک لوله ها تمیز شود. زمانی که مایع r141b را ازین لوله وارد می کنید نمی توانید تمام لوله ها را بشورید. و از آنجایی که r141b شستشو دهنده فوق العاده ای نیست و نمی تواند تمام آلودگی ها را خارج کند حجم بالایی از آلودگی ها در اواپراتور باقی می ماند.

Now we want to wash the liquid line. There is an expansion part with a handkerchief that we covered from the expansion part to the operator so that the liquid does not go to the evaporator. This part of the pipe can be washed with very little pressure to wash the dryer filter. We cannot wash the evaporator part with r141b because the washing quality is very low and the evaporator flange must be opened and then the washing must be done and each pipe must be cleaned. When you insert r141b fluid from this tube, you cannot wash all the tubes, and since r141b is not an excellent detergent and cannot remove all contaminants, a large amount of contaminants remain in the evaporator.

شستشوی کویل ها

پس ما فقط بخش کویل ها، کویل های کندانسور، کویل های اواپراتور، کویل های DX و لوله ها را می توانیم با R141b شستشو دهیم. حالا برای اینکه خط مایع را بشوریم از یک مبرد دیگری استفاده کرده ایم که فشار پشت r141b را تامین کند و خیلی راحت می توانیم r141b را به قسمت اکسپنشن شارژ کنیم. در قسمت فیلتر درایر ببینید که آلودگی ها چگونه خارج می شود  حجم آلودگی هایی که داریم در خط مایع در اینجا میزانش زیاد نیست اما دقت کنید زمانی که روغن خیلی تجزیه می شود و به صورت لجن در می آید عملا r141b هم نمی تواند شستشو دهنده خوبی باشد و آلودگی ها را با کیفیت بالا و با حجم خیلی خوب و به صورت تمیز لوله ها را شستشو دهد و خارج کند اما می تواند حجم بالایی از آلودگی ها را خارج کند.

So we can only wash the coils, condenser coils, evaporator coils, DX coils and pipes with R141b. Now, in order to wash the liquid line, we have used another case that provides the pressure behind the r141b, and we can very easily charge the r141b to the expansion section. In the Dryer filter section, see how the contaminants come out. The amount of contaminants we have in the liquid line is not high here, but be careful when the oil decomposes too much and becomes sludge. It can wash and remove contaminants with high quality and very good volume and clean the pipes, but it can remove a large amount of contaminants.

مشکل گرفتگی بعد از شستشو

مشکل دیگر r141b این است که وقتی در خط استفاده می شود یک سری از آلودگی ها را در داخل لوله ها را به اصطلاح شل می کند. و زمانی که سیکل استارت میخورد این آلودگی ها می‌توانند حرکت کنند. و به قسمت فیلتر های مختلف از جمله اکسپنشن و فیلتر درایر و فیلتر کمپرسور انتقال پیدا کند. و سیستم را دچار گرفتگی کند. پس نکته دیگر این است که زمانی که چیلر را شستشو می دهید حتما دقت کنید که بعد از شستشو قسمت های مختلف را حتما چک کنید که گرفتگی نداشته باشند.

Another problem with r141b is that when used on the line, it loosens a series of contaminants inside the so-called tubes. and when the cycle starts, these contaminants can move. and move to different filters, including expansion. And contamination may be transferred the dryer filter and the compressor filter and the system should be clogged, so the other point is that when you wash the chiller, be sure to check the different parts after washing so that they do not get clogged.

برگشت مایع

حالا در چیلر دیگری سرسیلندر کمپرسور را باز کردیم. و پدیده copper plating را داریم. و برگشت مایع. حالا می خواهیم بدانیم که سیکل به چه صورتی هست. فیلتر درایر را که باز می کنیم میزان آلودگی را در داخل سیکل می توانید مشاهده کنید. حجم آلودگی زیاد بالا نیست اما آلودگی اولیه پروسه ساخت هست. که خط فلش نشده و داخل سیکل را می شوئیم. تا ببینیم روش شستشو به چه صورتی هست .

Now in another chiller we have opened the compressor cylinder head. and we have the phenomenon of copper plating. and the return of the liquid. Now we want to know what the cycle is like. When we open the dryer filter, you can see the amount of pollution inside the cycle. The volume of contamination is not very high, but the initial contamination of the manufacturing process is that we do not flash the line. and enter the cycle to see what the washing method is like.

 جهت مشاوره بیشتر و تعمیر چیلر تراکمی خود با کارشناسان ما در تماس باشید.

مشاهده فیلم در یوتیوب مهراسپند
تماس با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *