تعمیر پمپ چیلر جذبی

در پمپ های چیلر جذبی از یاتاقان های گرافیتی به جای بلبرینگ استفاده می شود و در تمامی مدلها مجموعه پمپ و الکتروموتور به صورت یکپارچه می باشند تا مشکل هوا بندی را مرتفع کنند. پمپ های چیلر جذبی در کارکرد طولانی مدت و به دلیل خوردگی در چیلر جذبی و ورود اکسیدهای فلزی به قسمت یاتاقانها دچار گیرپاچ و یا افزایش جریان مصرفی و متعاقب آن سوختگی سیم پیچ می شوند.

پمپ چیلر جذبی

پمپ چیلر جذبی برای پمپ کردن ماده خورنده لیتیوم بروماید ساخته شده است و در این پمپ ها در طول زمان و با افزایش صدا و لرزش، ریسک خرابی افزایش می یابد و در بسیاری از موارد تعمیر این پمپ ها تمامی مشکلات را حل کرده و چیلر به حداکثر راندمان قبل از خرابی خود را پیدا می کند.

تعمیر پمپ چیلر جذبی

گروه تعمیرات چیلر جذبی این شرکت اقدام به تعمیر پمپ های چیلر جذبی می کند و همچنین از آنجایی که پمپ چیلر بایستی هر 2000 ساعت یکبار مورد بازرسی قرار بگیرد، کارشناسان فنی این شرکت خدمات سرویس پمپ چیلر جذبی را ارایه می کنند.

پمپ چیلر جذبی

ساختار پمپهای چیلر جذبی در دونوع فلنچی و جوشی می باشند و همچنین برای تضمین جهت عدم خرابی پمپ چیلر، کارشناسان این شرکت اقدام به نصب کنترل کننده بار(آمپر) بر روی تابلو برق می کنند که نتیجه آن اطمینان 100% بر عدم بوجود آمدن مشکل در پمپ هاست.

جهت مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر جذبی

تعمیر پمپ چیلر جذبی،ساختار پمپ چیلر جذبی