در این فیلم می توانید با اجزای پمپ وکیوم دو مرحله ای(two stage) آشنا شوید و در عین حال علل بوجود آمدن مشکلات برای پمپ های وکیوم را نیز مشاهده کنید. پمپ های وکیوم روغنی، در صورت روغن کاری نامناسب دچار خط افتادگی در قسمت سیلندر می شوند و همینطور تیغه های کارتریچ نیز دچار ساییدگی می شوند و در نتیجه راندمان و مکش مورد نیاز پمپ کاهش می یابد. بایستی در زمانهای مناسب اقدام به تعویض روغن نمود تا از بوجود آمدن چنین مشکلاتی و صرف هزینه های تعمیرات پمپ وکیوم خودداری نمود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.