تمام کمپرسورهای بازسازی شده این شرکت شامل گارانتی قطعات برای 6-12 ماه می باشد. تکنسینهای خبره ما کمپرسورهای بازسازی شده را مورد چکاپ قرار می دهند و کمپرسورهای تحویلی به مشتری فاقد کوچکترین مشکلی است. کمپرسورهای بازسازی شده در صورتیکه موارد زیر وجود داشته باشد، خارج از گارانتی می باشند:

  • خرابی به علت نصب اشتباه
  • کمپرسور به دلیل کارکرد اشتباه خراب شده باشد که ناشی از برگشت مایع، ولتاژ نامناسب، نصب در سیستم آلوده، قطع یکی از 3 فاز است.
  • نگهداری اشتباه شامل تمیز نکردن فیلترها یا کمبود روغن یا مبرد است.
  • خرابی ناشی از وجود مشکل باقی مانده در چیلر از قبل، مانند خرابی کنتاکتور، مدار فرمان، نشتی گاز یا روغن

پیشنهاد می گردد در صورت نصب کمپرسور توسط کارشناسان این شرکت، مشکلات سیستم تشخیص داده شود و به صورت کامل گزارش داده و رفع گردد.

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور اسکروتعمیر کمپرسور پیستونیتعمیر و بازسازی کمپرسور