شیر انبساط ترموستاتیک
در قسمت چیلر تراکمی و سردخانه روش کار و اجزا و روش عیب یابی اکسپنشن ولو ترموستاتیک چیلر تراکمی و سردخانه توضیح داده شده است و در این فیلم شما می توانید با روش کارکرد شیرهای انبساط ترموستاتیک آشنا شوید که در بین شیرهای انبساط پرکاربردترین شیر مورد استفاده می باشد.