طراحی ها:

 • ترانسمیترهای فشار مدل NSK و XSK دارای وزن کم با سنسورهای مقاومتی پیزو است که برای محافظت فشار بالا و پائین در چیلرهای تراکمی و سردخانه ها استفاده می شود و همچنین برای کنترل فن ها، اهداف کنترل راندمان.

NSK دارای سیگنال خروجی 0.5 تا Vdc  4.5 @ با ورودی Vds 5 است.

XSk  دارای خروجی سیگنال جریان 4 تا 20mA است.

ترانسمیترهای-NSKوXSK-شکل-1

ترانسمیترهای NSK و XSK 

 • کاربرد برای سیالات با دمای تا 135 درجه سیلیوس
 • دارای IP 66 است.
 • کم وزن و فشرده است.
 • مقدار 1 اتمسفر (1013 hpa) به عنوان oMpa تعریف شده است.
 • قابل کاربرد با:
 • R410A
 • R407C
 • R404A
 • R134a
 • با رنگ بندی کاربرد فشار بالا و پائین مشخص شده است.
 • NSK : رنگ دور
 • قهوه ای (LP)
 • سیاه (HP)
 • XSK:
 • آبی (LP)
 • سیاه (HP)
 • راحتی نصب
 • دارای اتصال “¼ مادگی
 • دارای اتصال پیچی “¼
 • قابل استفاده با اتصال جوشی

ابعاد و وزن سنسور فشار NSK

اتصالات فشار

اتصالات-فشار

اطلاعات تکنیکی

سنسورهای-NSK

سنسورهای XSK

سنسورهای-XSK