در این مجموعه فیلم(قسمت 4) می توانید با روش کارکرد سیکل تراکمی چیلر تراکمی و سردخانه آشنا شوید و اجزای سیکل تبرید از قبیل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط، اواپراتور، موفلر، فیلتر درایر و شیر برقی را بهتر بشناسید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر چیلر تراکمی،تعمیر سردخانه،تعمیر کمپرسور