تاسیسات

بک واش سختی گیر

روش شستشو و احیاء دستگاه سختیگیر با شیر چند راهه

1- شیر آب خروجی را ببندید و شیر آب ورودی را باز کنید.

2- اهرم(دسته) شیر را روی شماره 1(wash) بگذارید تا عمل شستشو معکوس(back wash) انجام شود، بدین ترتیب آب از انتهای مخزن وارد و پس از عبور از بستر سیلیسی و رزین ها(از پایین به بالا) از قسمت فوقانی مخزن(لوله تخلیه) خارج و به شبکه فاضلاب هدایت می شود و بدین ترتیب مواد معلق از بستر زرین پاک می شوند و فشردگی بستر کاهش می یابد.

زمان لازم برای این مرحله در سایزهای مختلف متفاوت است اما می توان بطور متوسط زمان 20 تا 40 دقیقه را مناسب دانست. پس از این مرحله نوبت به مرحله احیاء(regeneration) می رسد که می بایست آب نمک را وارد دستگاه سختی گیر کرد تا با رزین تبادل ین انجام دهد و سدیم را جایگزین ینهای کلسیم و منیزیم نماید.

3- مخزن پلی اتیلن را که قبلا از آب سختی گرفته شده پر شده است را توسط نمک خالص با غلظت %10 آماده کنید(هر 100 لیتر مخزن 10 کیلوگرم نمک)

4- شیر مخزن نمک را باز کنید سپس اهرم را در موقعیت شماره 2(regen) قرار دهید.

5- پس از تخلیه کامل مخزن نمک شیر مخزن نمک را بسته و اجازه دهید رزینها به صورت آهسته به مدت 10 الی 15 دقیقه شستشو شوند، اهرم را در موقعیت سرویس 3(RUN) قرار داده و شیر تخلیه را باز کنید تا رزین با آب شستشو شود. این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می کند که آب خروجی از شیر سختی گیر کاملا مزه شوری خود را از دست داده و شیرین(بی مزه) همانند آب ورودی شهر شود. در این حالت از نمونه خروجی آب تست سختی به عمل آورده و در صورت مناسب بودن میزان سختی، شیر تخلیه را بسته و شیر خروجی را باز می کنیم ضمنا به این نکته نیز می توان توجه نمود که آب نمک تا حدودی در زمان خروج از دستگاه کف می کند اما آب فاقد نمک کف نمی کند.

6- منبع آب نمک را برای احیا بعدی آماده کنید. برای این منظور پس از پر نمودن مخزن از آب سختی گرفته شده مقدار نمک توصیه شده را به آن اضافه کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.