کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

شماره سریال مدل
 035-0036-00 بوش اصلی EAL, ERC
035-0035-00 بوش انتهایی  
035-0037-00 بوش اویل پمپ  
NBRG1582 SET بوش اصلی  
035-0060-00 بوش انتهایی K
035-0059-00 بوش اصلی  
NBRG1580 بوش اصلی  
035-0036-00 بوش اصلی LAH, LAB, LAL
035-0035-00 بوش انتهایی  
035-0037-00 بوش اویل پمپ  
NBRG1582 SET بوش های اصلی  
035-0029-00 PUMP END ROUGH BORE NRA, NRB, NRD
085-0137-01 PUMP END  
NBRG1526 PUMP END X.010  
035-0136-01 PUMP END NRN, NRM
NBRG1541 PUMP END X.010  
NBRG1573 MAIN REAR INSERT NR بدون فلنچ
0035-0032-00 ROUGH BORE بدون فلنچ
NBRG1574 MAIN CENTER INSERT NR با فلنچ
  با فلنچ/مرکز
035-0028-00 MOTOR SIDE 9RC, 9RS, 9RT
035-0136-01 PUMP END  
035-0027-00 CRKSE. SIDE  
NBRG1547, MOTOR SIDE BLUE RIBBON
NBRG1548, CRANKCASE SIDE BLUE RIBBON
NBRG1549, PUMP END BLUE RIBBON
NBRG1536, MOTOR SIDE X.010 9R
NBRG1541, PUMP END X.010  
NBRG1546, CRKSE. SIDE X.010  
035-0029-00, MOTOR SIDE 9R ROUGH BORE
035-0136-01, PUMP END 9R ROUGH BORE
NBRG1542, MOTOR SIDE ROUGH BORE 9R BLUE RIBBON
NBRG1543, CRKSE.SIDE, ROUGH BORE 9R BLUE RIBBON
NBRG1544, PUMP END, ROUGH BORE 9R BLUE RIBBON
NBRG1586 9R SET
NBRG1586X.010 SET X.010
035-0250-00 4R, 6R, 4D, 6D
035-0250-01 (.010)  
035-0250-02 (.020)  
035-0251-00  
035-0251-01 (.010)  
035-0251-02 (.020)  
035-0139-00 OLD STYLE  
035-0139-01 OLD STYLE (.010) 4R
035-0139-01 OLD STYLE (.010) 4R
035-0139-02 OLD STYLE (.020) 4R

بوش ها قطعات مکانیکی هستند که جهت حرکت را در راستای دلخواه نگه می دارند و این امر به گردش میل لنگ دور محور ثابت کمک می کند و همچنین از حرکت در جهات ناخواسته جلوگیری می کنند. گروه ما رنج وسیعی از انواع بوش کمپرسور کوپلند ها را بر اساس نیاز مشتری عرضه کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.