کمپرسور کریر

بوش های کمپرسور کریر

بوش های کمپرسور کریر

بوش های کمپرسور کریر

شماره سریال مدل
06DA503643 6D62 – 6D75
06DA503643 X.010  
06DA503643 X.020  
06EA500352 06E  سمت میل لنگ
06EA500352 X.010  
06EA500352 X.020  
06EA500362 06E سمت موتور
06EA500362 X.010  
06EA500362 X.020  
5F30-1012 5F30 SEAL END
5F30-3442 X.010
5F30-3452 X.020
5F40-1022 5F30, 40, 60 PUMP END
5F40-3442 X.010
5F40-3452 X.020
5H80-1242 5H80, 120 CENTER/HALF
5H80-3672 X.010
5H80-3682 X.020
5H120-1242 5H120 CENTER TOP HALF
5H120-3672 X.010
5H120-3682 X.020
5H40-1022 5H, 6L PUMP END
5H40-3652 X.010
5H40-3662 X.020

 

بوش ها قطعات مکانیکی هستند که راستای حرکت را در سمت دلخواه نگه می دارند  و این امر به گردش میل لنگ دور محور ثابت کمک می کند و همچنین از حرکت در جهات ناخواسته جلوگیری می کنند. گروه ما رنج وسیعی از انواع بوش های کمپرسور کریر را بر اساس نیاز مشتری عرضه کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.