بیش از حد داغ شدن کمپرسور باعث کربونیزه شده سوپاپ ها و قسمت سرسیلندر می شود و همچنین برگشت مبرد به صورت مایع و ورود آن به سرسیلندر باعث شکستن سوپاپ ها می شود.

مواردی که باعث خرابی کمپرسور می شوند:

  • ضربه زدن slugging
  • بیش از حد گرم شدن overheating
  • نقص در روغن کاری lack of lubrication
  • از دست دادن روغن loss of oil
  • برگشت مایع refrigerant floodback
  • نقص در برق تغذیه موتور electric motor failure

علت خرابی کمپرسور را در درون سیستم خود ببینید.


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور،تعمیر چیلر، نگهداری تاسیسات