اینهبیتورهای چیلر جذبی

خوردگی در چیلرهای جذبی هزینه های زیادی را به صنایع و صاحبان ساختمانها تحمیل می کند. برای جلوگیری از این مشکل از مواد اینهبیتور به همراه لیتیوم بروماید جهت جلوگیری از خوردگی و کند شدن فرایند خوردگی استفاده می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

مزیت استفاده از اینهبیتورهای لیتیوم بروماید، محافظت یکنواخت از تمام سطوح، هزینه کم، پوشش سطحی بدون کاهش انتقال دما است. در چیلرهای جذبی تک اثره به دلیل اینکه دمای ژنراتور زیاد نیست، پیچیدگی مساله کمتر است. اینهبیتورهای که در طول زمان در چیلرهای جذبی مورد استفاده قرار می گرفته اند شامل: لیتیوم کرومات، مولیبدات، نیترات، آرسنات، سیلیکوفلوراید است. دمای بالای ژنراتور در چیلرهای جذبی کریر، یورک، ترین باعث پیچیده شدن کاربرد شده است. هرچند تولید کنندگانی از استیل کم کربن برای جلوگیری از فرایند خوردگی استفاده می کنند.

پروسه خوردگی در یک فرایند اکسید شدن غیر هوایی آهن بوسیله آب انجام می شود. ساده ترین فرمولی که برای اکسید شدن آهن (FeO) در حضور آب می توان نوشت:

Fe+H2O=>FeO+H2

هرچند این اکسید آهنی پایدار نیست و به فرم مگنتیت(Fe3O4) در می آید

3Fe+4H2O=>Fe3O4+4H2

تولید هیدروژن در چیلر جذبی باعث کاهش ظرفیت چیلر جذبی می شود.

تحت شرایط اسیدی، واکنش شتاب می گیرد. برای کاهش این تاثیر از آلکالین LiOH استفاده می شود.

اتم های آهن به صورت آهنربایی در دو حالت اکسید موجود هستند و با دو ساختار-(Feo2) با(3)Fe و(2)Fe موجود هستند. انحلال پذیری این اکسیدها در محلول لیتیوم بروماید کم است و یک لایه از این آهن مغناطیسی در جلوگیری از گسترش خوردگی کمک کننده است.

ساختار دیگری که اتم های آهن Fe2 تشکیل می دهند به همراه یون های مثبت M2 تشکیل اسید می دهند. کرومات یا مولیبدات با تشکیل یک فیلم اکسید، اکسیدهای آهن-کروم یا آهن-مولیبدات و با تشکیل یک لایه فیلم اکسید از گسترش خوردگی جلوگیری می کنند.

ساختار شیمیایی اینهبیتورها و همچنین فیلم محافظ به محیطی مانند آلکالینیتی سولوشن حساس است. به دلیل مکانیزم و نرخ خوردگی، این عوامل به مقدار هیدروکساید اضافه شده برای کنترل PH و آلکالینیتی وابسته است. طبیعت ساختار ملکولی اینهبیتور وابسته به آلکالینیتی، مستقیما به انحلال پذیری و تخلخل فیلم تشکیل شده و همچنین توانایی قطبی کردن سطح فلز دارد.

لوازم یدکی پمپ های چیلر جذبی تعمیر پمپ هرمتیک چیلر جذبی تعمیر پمپ هرمتیک چیلر جذبی تعمیر پمپ چیلر جذبی و تخلیه چیلر جذبی تعیین غلظت لیتیوم بروماید چیلر جذبی تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید چیلر جذبی