چیلر تراکمی

اکونومایزر در چیلرهای تراکمی

اکونومایزر در چیلرهای تراکمی

آیا میتوان نمودار مولیر را بهبود بخشید؟

اکونومایزر در چیلرهای تراکمی

بهبود نمودار امروزه به دلیل پیدا کردن راه های کاهش مصرف انرژی و در نتیجه ضریب عملکرد (coefficient of performance) یا cop افزایش یافته و امکانپذیر است.

با جایگزینی کمپرسور های  اسکرو به جای کمپرسورهای سیلندر پیستونی، امکان استفاده از تکنولوژی و امکان سرد کردن خط مایع چیلر فراهم شد.این تکنولوژی را می توان از دو طریق انجام داد:

  1.  اکونومایزر تانک فلش Flash Tank Economizer
  2.  اکومونومایزر انبساط مستقیم DX(Direct Expansion) Economizer

به چه دلیل خنک کردن خط مایع مهم است؟

یک سیکل پایه ای چیلر تراکمی را در تصویر بالا می بینید که در روی گراف مولیر نشان داده شده است. خط مایع گرم، در گراف نشان داده شده است. بنابراین سرد کردن مبرد در ورودی اواپراتور باعث بهبود راندمان مدار برودتی با افزایش راندمان اواپراتور و در نتیجه بهبود(cop) می شود.

سابکول کردن فاز مایع (مایع گرم) را از طریق دیگر نیز می توان بدست آورد که روشهای معمول آن: خنک کنندگی اضافی توسط عامل خارجی مانند هوا و بوسیله افزایش سطح مقطع کندانسور و یا خنک کنندگی اضافی از طریق مبرد بدست می آید که از گاز ساکشن خنک و از طریق یک مبدل حرارتی، تبادل بین گاز ساکشن خنک و خط مایع گرم انجام می شود و cop افزایش می یابد.

اکونومایزر گاز فلش

در روش اکونومایزر گاز فلش، یک مخزن اکونومایزر فلش(حالت گازی) به خروجی کندانسور اضافه می شود. مبرد وارد شده به مخزن اکونومایزر به حالت مخلوط مایع و بخار است. بخار با منبسط شدن در مخزن تولید برودت می کند و تبخیر جزئی مبرد در مخزن باعث سرد شدن مایع مبرد می شود.

فاز گازی به اتصال اکونومایزر در کمپرسور اسکرو و به قسمت فشار میانی کمپرسور فرستاده می شود که در شکل بالا نشان داده شده است.

در این روش یک اکونومایزر انبساط مستقیم (DX) به سیکل تبرید اضافه می شود. مقداری از مایع مبرد توسط اکسپنشن اکونومایزر در مبدل حرارتی اکونومایزر منبسط می شود. مایع مبردی که توسط اکسپنشن اکونومایزر به درون مبدل پاشیده شده بود، پس از تبدیل به فاز گازی و خروج از مبدل به اتصال اکونومایزر  کمپرسور اسکرو فرستاده می شود که دارای فشار میانی است.

تعیین راندمان

راندمان را می توان به کمک نرم افزارهای ارئه شده توسط سازندگان کمپرپرسور محاسبه کرد که محاسبات آنها بر اساس ترمودینامیک گراف مولیر است که در عکس زیر نمونه ای از آن را می بینید. با استفاده از نرم افزار می توان راندمان را در شرایط مختلف بررسی کرد و بهبود راندمان را برای اکونومایزر و هر مبردی محاسبه کرد که این محاسبات را می توان با استفاده از دمای کندانس و تبخیر اواپراتور محاسبه کرد.

برای مثال منحنی نشان داده شده در شکل زیر نشان دهنده اضافه کردن اکونومایزر در چیلرهای تراکمی با استفاده از مبرد R134a است که باعث 7% کاهش مصرف انرژی می شود.

در مجموع امتیاز نصب اکونومایزر در مدار تبرید را می توان در نمودار فشار_آنتالپی زیر مشاهده کرد.

پروسه با اضافه کردن اکونومایزر تانک گاز فلش

این پروسه باعث بهبود راندمان مدار تبرید بوسیله ترکیب یک سیستم خنک کننده میانی می شود که هم مایع مبرد گرم خط مایع و گاز داغ خروجی کمپرسور توسط گاز خنک برگشتی از اکومونایزر به کمپرسور اسکرو خنک می شوند که در شکل قبل ترکیب در سوپرهیتر با خنک کنننده فلش نشان داده شده است.

پروسه با اضافه کردن اکونومایزر انبساط مستقیم (DX)

این پروسه بوسیله خنک کردن خط مایع و گاز داغ دیسپارج و با ترکیب با گاز داغ کمپرس شده، راندمان را بهبود می بخشد.

مقایسه راندمان ها

نسبت به روش اکونومایزر گاز فلش، اکونومایزر DX دارای 1 تا 2%  راندمان کمتر است و به این دلیل است مبدل حرارتی هیچ وقت ایده ال نیست هر چند استفاده از اکونومایزر DX به ویژه در مواردی که فاصله کندانسور از اواپراتور زیاد است، توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *