در این فیلم با اکسپنشن ولو (شیرهای انبساط ترموستاتیک) دانفوس آشنا می شوید. اکسپنشن ولو های دانفوس به دو خانواده شیرهای انبساط ترموستاتیک و شیرهای انبساط الکترونیک تقسیم می شوند که بنا به نوع کاربرد بایستی این شیرها را انتخاب کرد. روش انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک و الکترونیک در فیلم روش انتخاب شیرهای انبساط توضیح داده شده است. شیر انبسساط همانطوری که از نام آن پیدا است وظیفه افت فشار را در سیکل تبرید به عهده دارد و مرز قسمت فشار بالا و فشار پایین محسوب می شود که شیرهای انبساط ترموستاتیک به دو نوع اکولایزر داخلی و اکولایزر خارجی تقسیم می شوند که در فیلم اکولایزرهای شیر انبساط به صورت مفصل تشریح شده است.

 

 

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

فروش اکسپنشن دانفوسفروش اکسپنشن ولو