روش بازکردن اویل پمپ کمپرسور کریر


پمپ روغن کمپرسور کریر

در هنگام نصب بایستی به کلمه top بر روی پمپ روغن دقت شود که رو به بالا قرار گیرد. فشار پمپ روغن بایستی 12~18 psi بالاتر از فشار مکش(suction) باشد.

پمپ روغن و یاتاقان سر میل لنگ کمپرسور کریر- یک قسمت از پمپ روغن شامل یاتاقان انتهای میل لنگ است که از جنس آلومینیوم است( این یاتاقان تراشکاری شده است و قابل تعویض نمی باشد و در صورت مشکل داشتن آن بایستی کل پمپ روغن تعویض گردد).

این مدل از کمپرسور کریر به دلیل توان بالا در کارکرد با شرایط بد سیستم چیلر تراکمی و سردخانه یکی از پرفروش ترین کمپرسورها در ایران بوده است.

جدا کردن یاتاقان سر میل لنگ کمپرسور کریر- قبل از باز کردن پمپ روغن بایستی پیچ های آلن خور سر میل لنگ باز گردد تا پمپ روغن توانایی جدا شدن از میل لنگ را پیدا کند وپس از مشاهده یاتاقان و چک کردن سابیدگی های آن، می توان با میکرومتر میزان تولرانس یاتاقان را اندازه گیری کرد. در صورت بیشتر بودن این مقدار از حداکثر لقی بایستی پمپ روغن تعویض گردد. میزان تلورانس ها در قسمت تعمیرات کمپرسور ذکر شده است.

 

روش بازکردن اویل پمپ کمپرسور کریر