برق

انواع و روش کار شیر برقی ها

این فیلم در مورد: انواع شیرهای برقی و سلونویید و میدان مغناطیسی بوبین شیر برقی و روش کار شیر برقی که برای کنترل گاز و یا سیال استفاده می شود. اجزای شیر برقی. شیر برقی های سور و حرکت خطی. شیر برقی یروو با دیافراگم. شیر برقی سروو با پیستون محوری. شیر برقی سروو با پیستون شعاعی. شیر برقی در حالت عادی باز و بسته. حداکثر اختلاف فشار بازشدن شیر برقی.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.