چیلر تراکمی و کمپرسور

انواع شارژ حباب اکسپنشن ولو ترموستاتیک

انواع شارژ حباب اکسپنشن ولو ترموستاتیک

انواع شارژ حباب اکسپنشن ولو ترموستاتیک

3 نوع متفاوت از حباب اکسپنشن ولو ترموستانیک وجود دارد:
• حباب های شارژ مایع شده
• حبابهای MOP (حداکثر فشار کارکرد اواپراتور) که حبابهای شارژ گاز هم نامیده می شود.
• حباب های جاذب (adsorption)

در شارژ مایع حباب دارای مقدار زیادی مبرد است که هیچ وقت خالی از مایع مبرد نمی شود. و معمولا مایع مبرد وگاز به همراه یکدیگر در حباب وجود دارند و فشار درون حباب با افزایش سوپرهیت افزایش می یابد. در نوع حباب های شارژ موازی (parallel charge) مبرد شارژ شده در حباب با سیستم یکسان است. هر چند در نوع دیگری از حباب ها از شارژ متقاطع(cross-charge) استفاده می شود.

حباب MOP

یک حباب MOP همچنین شارژ گاز نیز نامیده می شود که حجم مبرد شارژ شده در حباب از حبابهای شارژ مایع کمتر است. زمانی که فشار اواپراتور افزایش یابد، دمای خط ساکشن افزایش خواهد یافت. مقدار مبرد کم شارژ شده در حباب MOP به صورت کامل در فشاری مشخص تبخیر می شود(فشارMOP) زمانی که مخلوط مایع مبرد تبخیر شد، فشار درون حباب افزایش زیادی نخواهد داشت حتی با وجود افزایش فشار اواپراتور. میله شیر بیشتر باز نخواهد شد بنابراین محدودیتی برای حجم جریان در شیر وجود خواهد داشت. دلیل این کار محافظت از کمپرسور در برابر افزایش بار مصرفی کمپرسور است. به ویژه در زمان راه اندازی وزمانی که فشار اپراتور خیلی بیشتر از حالت کارکرد عادی سیستم است.

معایب اکسپنشن ولوهای MOP

از معایب اکسپنشن ولوهای MOP این است که حباب بایستی همیشه خنک تر از حوزینگ شیر انبساط باشد تا از کندانس مبرد در کله گی شیر جلوگیری شود. اگر حباب MOP گرمتر از حوزینگ شیرMOP باشد. حتی اگر فشار کارکرد خوب و پایین تر از حداکثر فشار کارکرد(MOP)باشد، شیر بسته خواهد شد.
شیرهای انبساط ترموستاتیک (TEV) همچنین ممکن است دارای شارژ مواد جاذب که ممکن است جامد مانند سیلیکاژل و زغال باشند. مبرد جذب شده توسط مواد جاذب، خیلی آهسته تر نسبت به حباب های شارژ مستقیم شده عکس العمل نشان می دهد. هرچند این شیرها در رنج دمایی محدود خوب کار می کنند و در زمانهایی که نوسان وجود دارد، این نوع حبابها کمک کننده هستند.

Cross change

Cross change از یک مبرد در حباب اکسپنشن ولو ترموستانیک استفاده می شود که با مبرد مورد استفاده در سیستم متفاوت است. با استفاده از مبرد متفاوت، ارتباط بین نیروهای ناشی از فشار اواپراتور و فشار ساکشن اصلاح می شود. در کراس چارج فشار حباب به سرعت فشار مبرد در سیستم بالا نمی رود.
Cross charge دارای امتیازاتی مشابه شارژ گازی است(flood back در هنگام راه اندازی و خاموشی) و برای کارکردهای دما پایین مناسب است و همچنین برای کاهش پدیده hunting نیز کمک کننده است.

شارژ مایع

شارژ مایع مانند شارژ گاز از مبرد مشابه مورد استفاده در سیکل استفاده می کند.
تفاوت بین شار مایع و گاز این است که در شارژ مایع مقداری در حباب شارژ می شود که همیشه مقداری مبرد مایع در حباب بدون توجه به سوپر هیت وجود دارد.
به دلیل اینکه همیشه درصدی مایع در حباب وجود دارد، المنت ترموستاتیک در روش شارژ مایع نسبت به شارژ گاز می تواند باعث flood-back در حین راه اندازی شود.

شارژ مایع تمایل به وجود آوردن پدیده hunting نسبت به شارژهای دیگر دارد و از استفاده از حباب های با شارژ مایع در سیستم های دما پایین بایستی خودداری کرد.

جهت مشاوره می توانید با کارشناسان فنی این شرکت تماس بگیرید.