تاسیسات

انواع رسوب آب برج خنک کننده و راندمان چیلر

انواع رسوب آب برج خنک کننده و راندمان چیلر

انواع رسوب در چیلرها باعث صرف هزینه زیاد اسید شویی چیلر می شود و راندمان چیلر را نیز کاهش می دهد. دسته بندی رسوب ها و میکروارگانیزم ها و اسید شویی مناسب در این فیلم شرح داده شده است.


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.