این فایل pdf شامل انواع برج های خنک کننده و مشخصات آنها که شامل موارد زیر است:

– برج هی خنک کننده جریان طبیعی

– برج های خنک کننده جریان اجباری

– برج های خنک کننده جریان متقاطع

– برج های خنک کننده مدار بسته

– برج های خنک کننده آبشاری

برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.

 

برج خنک کننده