انواع اکسپنشن ولوها

در سردخانه ها و چیلرهای تراکمی بنا به موردهای استفاده از انواع مختلفی از اکسپنشن ها استفاده می کنند. مانند اکسپنشن ترموستاتیک.AVE.اکسپنشن الکترونیکی و…

<iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kZUwE/vt/frame” height=”360″ width=”640″ allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” ></iframe>

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور