در اواپراتور های فلودد، مبرد اطراف لوله های مسی در پوسته اواپراتور قرار دارد و آب درون لوله های مسی اواپراتور خنک می شود. سطع مایع مبرد در اواپراتور توسط شیر انبساط الکترونیک (EEV) به میزان مشخص تنظیم می شود.

برای اواپراتورهای انبساط مستقیم (DX)، مبرد در داخل لوله های مسی منبسط می شود در حالی که آب در قسمت پوسته حرکت می کند. یک شیر انبساط ترموستاتیک برای ثابت نگه داشتن سوپرهیت خط ساکشن مورد استفاده قرار می گیرد.

در زیر امتیازات اواپراتور های فلودد (چیلر فلودد)را برسی میکنیم :

  1. افزایش ظرفیت و EER بیشتر با استفاده از کمپرسور مشابه

اواپراتور فلودد تمام لوله های مسی را در مبرد مایع در حال جوشش غوطه ور می کند و بدین ترتیب امکان بدست آوردن اختلاف دمای کم بین دمای آب خروجی از اواپراتور و دمای مبرد در حال جوشش را فراهم می کند که در اواپراتور های فلودد این مقدار کمتر از 1.7 درجه سانتی گراد است.

برای اواپراتور های انبساط مستقیم (DX)، اختلاف دمای 4.4 درجه تا 5.5 درجه بدست می آید. این بدان معناست که اواپراتور های فلودد توانایی کارکرد در دماهای اشباع بالاتر را در زمانیکه کمپرسور مشابه بوده و دمای آب چیلر در مقایسه با DX  برابر است را دارا هستند.

در شکل زیر منحنی راندمان ظرفیت یک کمپرسور اسکرو در دمای کندانس بالای دمای اشباع اواپراتور بین 1.1 تا 10 درجه نشان داده شده است ومنحنی قدرت ورودی در شرایط مشابه نشان داده شده است. می توان گفت یک کمپرسور مشابه وقتی با اواپراتور فلودد کار می کند، توانایی تولید 8% ظرقیت برودتی بیشتر را داراست، در حالی که برق مصرفی کمپرسور 1.8% افزایش خواهد داشت. بنابر این یک کمپرسور مشابه زمانی که در اواپراتور فلودد استفاده می شود، توانایی بدست آوردن ظرفیت برودتی بیشتر را با نسبت راندمان انرژی بیشتر (EER) را داراست. به عبارت دیگر Btu/Watt یا Kw/Tr کاهش می یابد .

در اواپراتور های انبساط مستقیم یا DX از اکسپنشن ولو های TXV برای نگه داشتن سوپرهیت خط ساکشن بین 5.5 تا 8.3 درجه سانتی گراد برای جلوگیری از برگشت مایع به کمپرسور استفاده می شود. در یک اواپراتور فلودد، مبرد در پوسته به جوش می آید و از بالای اواپراتور مکیده می شود. سوپرهیت ساکشن معمولا حدود 1.1 تا1.7 درجه سانتی گراد است. کاهش سوپرهیت ساکشن باعث افزایش راندمان کمپرسور می شود.

اواپراتورهای انبساط مستقیم DX برای سرعت های بالاتر مبرد در لوله های اواپراتور طراحی می شوند تا برگشت روغن را به کمپرسور در بارهای کم وحداکثر بار تظمین کنند .این امر باعث افت فشار بیشتر در اواپراتور می شود در حالی که در اواپراتور های فلودد در قسمت پوسته افت فشار کمتری وجود دارد بنابر این افت فشار خط ساکشن کاهش می یابد و به این دلیل ظرفیت کمپرسور در اواپراتورهای فلودد نسبت به اواپراتور های DX افزایش می یابد .

2. راندمان بیشتر در بارهای کم امکان مدولاتور بودن ظرفیت و کاهش مصرف انرژی در بارهای کم به راحتی مطابق دلایل بالا وجود دارد .

3. افت فشار کمتر خط آب چیلر

در اواپراتور های DX، اب از قسمت پوسته مبدل های حرارتی (اواپراتور)جریان می یابد و بایستی از میان بفل های اواپراتور عبور کند که این امر باعث افت فشار آب می شود. در حالی که در اواپراتورهای فلودد به دلیل افت فشار نا چیز، نیاز به پمپ با ظرفیت کمتر و مصرف برق کمتر است.

4.معمولا در چیلر های تراکمی با تناژ بالا استفاده می شود.

یک قانون کلی، اواپراتورهای DX برای تناژهای متوسط و پایین استفاده می شوند و زمانی که راندمان به عنوان اولین گزینه ی انتخابی نیست ، می توان گفت که اواپراتورهای عادی مناسبتر می باشند. هر چند با افزایش هزینه انرژی و فشار عدم استفاده از گاز های فریونی مضر، چیلرهای با اواپراتور فلودد در تناژهای پایین و متوسط تولید می شوند  که کاربرد این اواپراتورها دارای مزایای زیادی است اما مشکلات خود را نیز داراست. مشکلاتی از قبیل حساسیت بالا به دبی آب گذری، امکان آسیب بسیار سریع لوله ها(یخزدگی) و ترکیدن لوله های اواپراتور.

چیلر تراکمی

تعمیر چیلرتعمیر چیلر تراکمی فلودد