در این فیلم روش کار الیمیناتورهای چیلرهای جذبی تک اثره و دواثره را مشاهده می کنید.

الیمیناتورها در چیلرهای جذبی باعث عدم اختلاط مبرد و لیتیوم بروماید می شوند و از contamination یا آلودگی مبرد در سیکل تبرید جذبی جلوگیری می کنند. عدم وجود الیمیناتورها می تواند باعث کشیده شدن و حرکت مبرد به سمت ابزوربر شود که نتیجه آن پدیده ای است که در بدنه چیلر و در قسمت ابزوربر، برودت احساس می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

وظایف الیمیناتورها

  • اجازه عبور بخار آب از اواپراتور به ابزوربر و از ژنراتور به کندانسور را می دهند.
  • اجازه ورود لیتیوم بروماید به کندانسور را نمی دهد و سولوشن به ژنراتور چکه می کند و شانس مخلوط شدن مبرد با لیتیوم بروماید(Contamination) را کاهش می دهد.
  • اجازه عبور مبرد(آب) را در حالت فازآبی به ابزوربر نمی دهد و تنها بخار امکان رد شدن به سمت ابزوربر را پیدا می کند.
  • در چیلرهای دو اثره، الیمیناتورها بین ژنراتور دما پایین و کندانسور قرار دارند و اجازۀ عبور مبرد به حالت بخار را از ژنراتور دما پایین به کندانسور می دهند.

چیلر جذبی

تعمیر چیلر جذبیساخت الیمیناتورفروش تجهیزات چیلر جذبینازل چیلر جذبی