چیلر تراکمی

اطلاعات تکنیکی برای خنک سازی بیشتر

اطلاعات تکنیکی برای خنک سازی بیشتر

اطلاعات تکنیکی برای خنک سازی بیشتر

محتوای این اطلاعات موارد زیر را شامل می شوند:

1. ایمنی

2. فن­ های بیشتر

3. خنک ­کننده سرسیلندر آبی

1 ایمنی

شاید زمانیکه موضوع بار حرارتی بالا باشد، تامین خنک ­کننده مکمل برای کمپرسورها لازم باشد (به محدودیت کاربرد در برنامه­ بیتزر و بروشورها مراجعه کنید). این اطلاعات تکنیکی برای خنک سازی بیشتر است. (فن ­های اضافی بر روی سرسیلندر، خنک­ کننده سرسیلندر آبی).

این اطلاعات تکنیکی برای خنک سازی بیشتر را تا انتهای عمر کمپرسورها نگه ­دارید.

همچنین اطلاعات تکنیکی زیر را مشاهده کنید:

KB-104 (Operating Instructions)

KB-110 (Operating Instructions)

KW-100 (Maintenance Instructions)

کارکنان مجاز

تمامی کارهایی که روی سیستم ­های سردخانه و کمپرسورها انجام می ­شود باید تنها توسط نیروهایی صورت گیرد که در تمامی زمینه ­ها آموزش ­دیده باشند. دانش تخصصی و صلاحیت کارکنان صنعت تبرید نیز مسئله ­ای است که تحت قوانین و دستورالعمل­های رایج مرتبط قرار می ­گیرد.

خطرات موجود

برخی خطرات مسلم از جانب کمپرسورها غیرقابل اجتناب است.

بنابراین تمام افرادی که در این بخش کار می ­کنند باید این اطلاعات تکنیکی را به دقت مطالعه کنند!

هرآنچه در زیر آمده دارای اعتبار است:

 • استانداردها و مقررات ایمنی مشخص (برای مثال EN 378، EN 60204 و EN 60335
 • استانداردهای ایمنی عموما مورد تایید،
 • دستورالعمل ­های اتحایه اروپا،
 • مقررات ملی.

منابع ایمنی

این منابع دستورالعمل­ هایی هستند که از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری می­ کنند.

منابع ایمنی باید به طور سختگیرانه ­ای رعایت شوند!

 • توجه!

دستورالعمل ­هایی برای پیشگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات.

 • احتیاط!

دستورالعمل­ هایی برای پیشگیری از خطر احتمالی جزیی به افراد.

 • اخطار!

دستورالعمل ­هایی برای پیشگیری از رسیدن خطر احتمالی شدید به افراد.

 • خطر!

دستورالعمل ­هایی برای پیشگیری از ریسک فوری در رسیدن خطر شدید به افراد.

منابع ایمنی عمومی

اخطار!

کمپرسور با شارژ بالاتر از فشار اتمسفر، تحت فشار قرار دارد. رسیدگی نادرست ممکن است سبب آسیب رساندن به پوست و چشم ­ها شود. بنابراین هنگام کار بر روی کمپرسورها از عینک ایمنی استفاده کنید.

اتصالات را پیش از تخلیه فشار باز نکنید.

برای هر کاری که روی کمپرسور انجام شود موارد زیر را رعایت کنید:

اخطار!

کمپرسور تحت فشار است! در صورت رسیدگی نادرست به کمپرسور ممکن است آسیب­ های شدید اتفاق بیفتد.

فشار را از روی کمپرسور بردارید! عینک ایمنی بزنید!

پس از نصب فن اضافی مورد زیر را رعایت کنید:

توجه!

پس از نصب اشتباه، ممکن است مبرد یا روغن فرار کند. پیش از راه­ اندازی کمپرسور را چک کنید!

2  فن­ های اضافی

این روش خنک ­سازی سرسیلندر کمپرسور می ­تواند به صورت جهانی و واحد استفاده شده و نیز به سادگی نظارت شود (با محافظت الکتریکی). معمولا فن به صورت الکتریکی به موازات کمپرسور متصل است. اگر کمپرسور در جریان هوای فن کندانسور قرار بگیرد (حداقل 3 m/s) دیگر نیازی به نصب فن کمکی نیست.

کمپرسورهای NH3 به خنک ­کننده سرسیلندر آبی برای خنک­ کردن اضافی نیازمند است (در ورژن استاندارد، فن­های اضافی تنها می ­توانند تحت محدودیت و پس از مشاوره با شرکت استفاده شوند).

شکل 1. موقعیت نصب استاندارد و ابعاد فن ­های اضافی سرسیلندر کمپرسور

2.2 نصب فن

اخطار!

کمپرسور تحت فشار است! فشار را از کمپرسور بردارید! عینک ایمنی به چشمتان بزنید!

نصب فن روی سرسیلندرها کار می­ کند:

توجه!

پیچ و مهره­ ها را با آچار مخصوص سفت کنید (دستورالعمل نگهداری KW- 100 را نیز مشاهده کنید).

پیچ­ های سرسیلندر که در شکل 1. مشخص شده ­اند را جدا کنید.

 • 2KES-05 (Y) .. 2FES-3 (Y)

2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y)

2DES-3.F1Y

پایه فن را مستقیما به سرسیلندر وصل کنید (Nm 80).

2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y) + CR II

زمانیکه از سیستم CRII استفاده می­ کنید، لطفا در قسمت کنترل ظرفیت برای کمپرسورهای اکولاین (ECOLINE) و مدل­های 2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y)، به صفحه نصب فن سرسیلندر و وضعیت تغییر نصب آن بر روی سرسیلندر دقت کنید (برای جزییات بیشتر شکل 2. را ببینید).

صفحه  نصب را با پیچ­ ها محکم به سرسیلندر وصل کنید (80 Nm). پایه ­های فن را ثابت کنید. شماره کیت “صفحه نصب فن CRII“: 09 396 320

شکل2. 2EES-2CES: موقعیت نصب و ثابت کردن فن اضافی در زمان استفاده از سیستم CRII

 • 4FES-3(Y) .. 4CES-9(Y)

4VE(S)-6Y .. 4NE(S)-20(Y)

4FE-5.F1Y .. 4CE-9.F3Y

4VE-10.F4Y .. 4NE-20.F4Y

صفحات نصب را با پیچ­ ها محکم به سرسیلندر ببندید (80 Nm).

 • 4JE-13Y .. 6FE-50(Y)

2T.2(Y) .. 6F.2(Y)

پیچ­ های سرسیلندر را با تورک 80 نیوتن بر متر (Nm) سفت کنید. صفحات نصب را مطابق شکل 1. در پیچ­ های دنده­ ای قرار دهید.

با مهره ­ها و واشرهای فنری آن را محکم کنید.

پایه فن را بپیچانید و محکم کنید.

تمام صفحات نصب برای سرسیلندرهای سری اکولاین (انواع 4FES .. 6FE) را می توان پشت و رو نیز نصب کرد.

توجه!

پس از نصب نادرست، ممکن است مبرد یا روغن فرار کند. پس از راه ­اندازی، کمپرسور را از نظر تراکم مبرد چک کنید.

2.2 ابعاد

کمپرسورهای اکولاین (ECOLINE)

کمپرسورهای اوپن درایو (open drive)

2.3 راه­ اندازی

ولتاژ و فرکانس روی پلاک موتور را با ولتاژ داده ­شده مقایسه کنید. تنها در صورت هم خوانی داده­ ها موتور را وصل کنید. جهت چرخش را انتخاب کنید تا هوا مستقیما به کمپرسور جریان یابد.

2.4 بررسی شماره کیت فن­ ها

همه فن­ ها با محافظ سیم پیچ هستند.

ولتاژهای دیگر بر اساس درخواست قرار می­ گیرند.

① ورژن AC

②  زمان استفاده از سیستم CR II، کنترل ظرفیت برای کمپرسورهای اکولاین با مدل ­های 2EES-2(Y) .. 2CES-4(Y)، باید یک صفحه نصب اضافی برای فن سفارش داد و نصب کرد (شماره کیت “صفحه نصب فن”: 09 396 320).

3 خنک­ کننده سرسیلندر آبی

 • گزینه ­ها:
 • 4J-13.2(Y) .. 6F-50.2(Y)
 • 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)
 • III(Y) .. V(Y)
 • استانداردها:
 • VI W(Y), VII W(Y)
 • طراحی NH3 برای کمپرسورهای اوپن درایو: W2TA .. W6FA

برای آب­ های خنک­ کننده با خاصیت خورندگی (مانند آب دریا) ورژن با پوشش پلاستیکی در دسترس است.

3.1 اسمبل یا سر هم کردن

آب خنک­ کننده را مطابق شکل 2. وصل کنید.

ممکن است کمپرسورهای چهار و شش سیلندر به صورت سری یا موازی متصل شوند. برای اتصالات موازی باید از حداقل میزان جریان آب 150 I/h در هر سرسیلندر اطمینان حاصل­ کرد.

دمای آب خنک­ کننده

 • ورودی

دمای آب خنک­ کننده برای سرسیلندرها ترجیحا باید از آب خنک­ کننده کندانسور که قبلا گرم شده تامین شود.

 • خروجی

دمای آب خنک­ کننده نباید از 50 درجه سانتیگراد فراتر رود. انتقال گرمای کافی به طور معمول زمانی حاصل می ­شود که اختلاف دمای آب ورودی/ خروجی بین 5 و 10 K بوده یا جریان حجم آب حدودا 150I/h باشد.

توقف کمپرسور

زمانیکه کمپرسور خاموش است، باید رساندن آب خنک­ کننده به سرسیلندرها متوقف شده (مانند تنظیم کننده (رگولاتور) آب، شیر برقی) تا از کندانس برگشتی مبرد به سرسیلندر جلوگیری شود.

عناصر لوله فلکسی بل (انعطاف­پذیر)

 اگر کمپرسور به صورت انعطاف­ پذیر نصب شود، استفاده از عناصر لوله فلکسیبل (انعطاف ­پذیر) توصیه می ­شود (شکل 4).

ابعاد

ابعاد کمپرسور با تبدیل به خنک­ کننده سرسیلندر آبی تغییر نمی ­کنند. تنها استثناءها III(Y)، IV(Y) و V(Y) هستند. در اینجا ارتفاع حداکثر تا 1 سانتی­متر افزایش می­ یابد.

شکل4. اتصال خنک ­کننده سرسیلندر آبی

در صورت داشتن هر گونه سوال با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.