موتور الکتریکی که قابلیت استارت با تورک کمپرسور اسکرو را داراست.

 1. اتصال میانی برای اتصال اکونومایزر یا تزریق مایع
 2. جداکننده روغن
 3. کنترل ظرفیت که توسط اسلاید ولو الکتریکی به دو روش بدون پله و پله ای در مدل های SRC-S و 134-S انجام می شود.
 4. برای سایز های بزرگ می توان از سیستم نسبت حجم استفاده کرد.
 5. اسکروها که برای حداکثر راندمان دارای سطح پرفیل گاز بهینه هستند. 

محدودیت های کارکرد کمپرسور اسکرو REFCOM

A1= خنک کننده روغن (اویل کولر) یا تزریق مایع.

A2= خنک کننده روغن آبی یا هوایی بایستی نصب شود.

A3= کنترل فیلتر روغن

 

 

اجزای کمپرسور اسکرو

 1. شیر سرویس ساکشن
 2. شیر سرویس دیسچارج
 3. شیر شارژ یا تخلیه روغن 8/3 اینچ
 4. اتصال خنک کننده روغن 2/1 اینچ
 5. اتصال فشار روغن 4/1 اینچ (اویل پرشی)
 6. سایدگلس روغن
 7. فیلتر روغن
 8. هیتر کارتر
 9. شیر یکطرفه

10- تخته کلمپ

11- اتصال فشار پائین 4/1(LOW-PRESS)

12- شیر برقی های کنترل ظرفیت

13- اتصال فشار بالا1/4 (HIGH-PRESS)

14- اتصال تخلیه روغن موتور

15- اتصال تزریق مایع (LIGUID INJEECION) یا اکونومایزر (ECO)

16- سنسور دمای دیسچارج 8/1 اینچ