اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده

به چه دلیل محافظت از آب؟

برای کنترل خوردگی

برای جلوگیری از رسوب گذاری

برای کنترل رشد باکتری ها و جلبگ ها

برای افزایش راندمان و طول عمر تجهیزات

برای دریافت فایل ppt اینجا کلیک کنید.